Zmiany podatkowo-prawne

„Biała lista” – płatność na zgłoszony rachunek – od stycznia 2020 roku wchodzą w życie nowe przepisy odnoszące się do płatności powyżej 15 tysięcy złotych. Do końca 2019 roku podatnicy dokonując płatności powyżej 15 tysięcy złotych są zobligowany do korzystania z rachunków płatniczych, dokonując zapłaty gotówką nie mogą zaliczyć takiego wydatku do kosztów uzyskania przychodu. Do tej pory jednak nie było obowiązku dokonywania takich płatności na zgłoszony rachunek bankowy. Już od 1 września 2019 funkcjonuje tzw, „Biała lista” w której znajdziemy zgłoszony rachunek przedsiębiorcy i to na ten rachunek od 1 stycznia 2020 przedsiębiorcy muszą dokonywać płatności. W przypadku dokonania jej na inny rachunek nie będzie można zaliczyć takiego wydatku do kosztów uzyskania przychodów oraz nabywca towarów/usług będzie solidarnie odpowiedzialny za rozliczenia VAT za taką należność.

NIP na paragonie – dotychczas była możliwość wystawienia faktury do paragonu bez większych komplikacji. Od 1 stycznia 2020 roku przedsiębiorcy mogą wystawić fakturę do paragonu tylko wtedy gdy sprzedawca zamieści NIP nabywcy na paragonie. W przeciwnym wypadku sprzedawca nie ma prawa wystawienia faktury pomimo żądania kupującego. Tym samym kupujący będący osobą prowadzącą działalność gospodarczą nie będzie mógł rozliczyć zakupu w kosztach firmowych. W przypadku niedostosowania się do zmian obowiązują kary finansowe w wysokości 100% kwoty podatku VAT wykazanego na fakturze, której dotyczy wykroczenie. Kary dotyczą zarówno sprzedawców jak i nabywców.

Podsumowując, jeśli przedsiębiorcy nie śledzą zmian jakie zachodzą w ustawodawstwie mogą narazić firmę na sankcje karne oraz na wyższe podatki (nie zaliczanie w koszty wydatków źle zapłaconych). Liczne zmiany powodują również konieczność dostosowywania programów komputerowych do obowiązujących przepisów co pociąga za sobą wydatki.

Fitch – PKB Polski

Agencja ratingowa Fitch obniżyła prognozę wzrostu PKB Polski w 2016 r. do 2,7% rok do roku z 3% prognozowanych we wrześniu – wynika z listopadowego raportu agencji.