Wyniki finansowe spółek

Grupa TXM odnotowała na 30.09.2018 r. 26,5 mln PLN straty netto. Kierownictwo Grupy ocenia, że dotychczasowe działania optymalizacyjne nie przyniosły oczekiwanych rezultatów i konieczna jest głębsza restrukturyzacja spółki. Trwają prace nad aktualizacją strategii – podał zarząd TXM w komentarzu do wyników po trzech kwartałach. „W 2017 i w 2018 r. TXM przeszedł dwa poważne kryzysy. Pierwszy związany z problemami z wdrożeniem nowego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie, a drugi – z ograniczeniami w dostępności towarów w II i III kwartale”.

Zysk netto grupy Getin Holding w III kwartale 2018 roku obniżył się do 13,9 mln PLN (wobec 88,2 mln PLN rok wcześniej). Spółka podała, że po wyeliminowaniu zdarzeń jednorazowych zysk netto w III kwartale 2017 roku wyniósł 17 mln PLN. Jednym z istotnych czynników wpływających na ubiegłoroczny wynik była sprzedaż 25 % akcji Idea Leasing. Wynik odsetkowy w III kwartale wyniósł 247,1 mln PLN, czyli wzrósł 3,8 % rdr, a wynik prowizyjny wyniósł 26 mln PLN, czyli redukcja o 76 % rdr.

 

Wyniki finansowe spółek

Open Finance odnotował 0,33 mln PLN skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2018 r. wobec 1,94 mln PLN zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. EBIT wyniósł 0,97 mln PLN (13,85 mln PLN straty rok wcześniej). Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 95,27 mln PLN w III kw. 2018 r. (86,12 mln PLN rok wcześniej).

Kernel Holding zanotował w I kwartale roku obrotowego 2018/2019 75,5 mln USD zysku netto (22,8 mln USD zysku rok wcześniej), podała spółka w raporcie. Zysk EBITDA grupy wyniósł 100,5 mln USD (46 mln USD przed rokiem).