Kłopoty KREZUS-a

27 grudnia 2018 r. Giełda Papierów Wartościowych zawiesiła obrót akcjami  spółki Krezus  w związku z żądaniem Komisji Nadzoru Finansowego. KNF wskazał, że pomimo zaleceń Krezus nie poinformował, w jakim zakresie i w jaki sposób prowadzona jest obecnie działalność gospodarcza spółki i jakie są możliwości kontynuacji tej działalności.

W dniu wczorajszym ukazała się informacja na temat wyników audytu w Krezusie. Wynika z niego stary zarząd za pomocą fikcyjnych faktur miał wyprowadzać majątek ze spółki. To kolejna odsłona krezusowej afery, wcześniej bowiem okazało się, że byli główni akcjonariusze nie informowali rynku o sprzedaży sporych pakietów akcji.

 

Wyniki finansowe spółek

GK Immobile odnotowała 7,86 mln PLN skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2018 r. wobec 2,72 mln PLN zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Echo Investment odnotowało 31,27 mln PLN skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2018 r. wobec 52,52 mln PLN zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Idea Bank odnotował 32,64 mln PLN skonsolidowanej straty netto w III kw. 2018 r. wobec 97,43 mln PLN zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Trans Polonia odnotowała 4,34 mln PLN skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2018 r. wobec 3,37 mln PLN zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Getin Noble Bank odnotował 14 mln PLN skonsolidowanej straty netto w III kw. 2018 r. wobec 72,14 mln PLN straty rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Mirbud odnotował 6,58 mln PLN skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2018 r. wobec 6,78 mln PLN zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Esotiq odnotowało 1,63 mln PLN skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2018 r. wobec 5,87 mln PLN zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Budowlanka – ryzyko kredytowe

Przedsiębiorstwa budowlane odnotowują redukcję wyników finansowych w rezultacie wzrostu kosztów surowców, materiałów, płacy minimalnej, cen paliw oraz energii elektrycznej w 2018 r., a w 2019 r. trend ten może się pogłębić.

W drugim kwartale 2018 r. spółki budowlane na GPW wykazały łączną stratę w wysokości 101 mln PLN, zmiana rdr o ponad 150 mln PLN, zaś w ciągu 12 miesięcy strata zagregowana wyniosła 289 mln PLN – najgorszy wynik od trzeciego kwartału 2013 r.

Zysk wykazał w tym czasie Budimex – 65 mln PLN, chociaż rok wcześniej 110 mln PLN. Z drugiej strony rozkładu rentowności są Elektrobudowa, PBG, Erbud, Mostostal Warszawa, Polimex-Mostostal, czy Vistal Gdynia – największy wpływ na stratę branży.

Istotne jest, że problem ponadprzeciętnej redukcji rentowności dotyczy wszystkie segmenty rynku budowlanego.