Onico złoży samodzielny wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego

Onico podjęło decyzję o przygotowaniu i złożeniu samodzielnego wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego, podała spółka.

„Decyzja zarządu emitenta o rozpoczęciu przygotowywania wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego jest uzasadniona tym, że zarząd emitenta widzi możliwość uniknięcia likwidacji spółki emitenta i przeprowadzenia restrukturyzacji jego działalności oraz spółek zależnych od emitenta w sposób umożliwiający spłatę wierzycieli w dłuższej perspektywie czasowej” – czytamy w komunikacie.

OT Logistics – restrukturyzacja

OT Logistics i jego główny akcjonariusz uzgodnili treść wstępnych założeń porozumienia restrukturyzacyjnego z bankami kredytującymi oraz jednym z uprawnionych obligatariuszy.

Porozumienie będzie zakładało m.in. wydłużenie terminów i zmianę warunków spłaty zobowiązań, wdrożenie planu naprawczego dla grupy kapitałowej oraz refinansowanie obligacji, podała spółka.

GetBack – układ

Zgromadzenie wierzycieli spółki GetBack przegłosowało zawarcie układu. W dniu 22.01.2019 r. w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej podano wynik głosowania, które odbyło się we wtorek. Przyjęty układ przewiduje spłatę niezabezpieczonych wierzycieli spółki na poziomie 25%. Przyjęte propozycje układowe zakładają działalność operacyjną GetBacku z równoczesnym stopniowym upłynnianiem aktywów spółki tak, by przyśpieszyć spłatę zobowiązań i zneutralizować ryzyko działalności operacyjnej. Według układu niezabezpieczeni wierzyciele spółki zostaną spłaceni na poziomie 25% w ciągu 8 lat. Pierwsza rata dla wierzycieli niezabezpieczonych ma zostać wypłacona według głosowanego układu w 2020 r. W pierwszym kroku spółka spłaci wierzycieli zabezpieczonych. Układ nie przewiduje konwersji obligacji na akcje spółki

 

Astaldi – wzrost ryzyka kredytowego

Astaldi, włoska grupa budowlana, która w Polsce jest zaangażowana m.in. w budowę tunelowych odcinków Zakopianki i Południowej Obwodnicy Warszawy, kluczowe modernizacje linii kolejowych, a także kontrakty na budowę stołecznego metra, złożyła wniosek o ochronę przed wierzycielami a jej rating został obniżony do poziomu C przez Fitcha (czyli problem jest raczej strukturalny).

Jednym z powodów problemów spółki jest sytuacja polityczno-gospodarcza w Turcji, która utrudnia sprzedaż udziałów w koncesji budowlanej dla trzeciego mostu nad Cieśniną Bosfor.