Ursus, układ

Sąd Rejonowy w Olsztynie V Wydział Gospodarczy wydał postanowienie o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego wobec Ursusa w restrukturyzacji, wyznaczając jednocześnie na sędziego komisarza sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie Anetę Dawidziuk, zaś na nadzorcę sądowego Marcina Gradowskiego.

Bdsklep.pl

 

W dniu 7.01.2020 r.  złożył Bdsklep.pl (jeden z największych sklepów internetowych branży spożywczej w Polsce) wniosek o ogłoszenie upadłości. W mediach pojawiły się informacje na temat zamknięcia Bdsklep.pl. W dniu 17.02.2020 r.  strona internetowa sklepu została wyłączona, a od kilku tygodni jego asortyment był mocno ograniczony.  Pod koniec 2019 roku właściciele spółki zdecydowali o sprzedaży 100% udziałów internetowego supermarketu. Od tego czasu trwają też poszukiwania nowego właściciela.

Braster

Istnieje wysokie prawdopodobieństwo braku terminowej spłaty przez spółkę całości lub części zobowiązań przypadających na 1.03.2020 r., a wynikających z obligacji serii A, tj. iż spółka nie będzie w stanie dokonać wypłaty odsetek oraz częściowego wykupu obligacji w łącznej kwocie 1 017 188 PLN (podała spółka).

PBG – otwarcie postępowania sanacyjnego

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto wydał postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego wobec PBG. Budowlana grupa, która jest m.in. głównym akcjonariuszem Rafako, wnioskowała o to w połowie grudnia 2019 r. Postanowienie sądu nie jest prawomocne.

Sąd zezwolił spółce na wykonywanie zarządu nad całością przedsiębiorstwa PBG w zakresie nie przekraczającym zakresu zwykłego zarządu. Na sędziego komisarza została wyznaczona Magdalena Bojarska, a na zarządcę firmę Zimmermann Filipiak Restrukturyzacja.

Więcej na wnp.pl

968 upadłości i restrukturyzacji w 2019 roku

W 2019 roku ogłoszono 968 upadłości i restrukturyzacji (dane na podstawie informacji z Monitora Sądowego i Gospodarczego), podczas gdy rok wcześniej było ich 1081 (spadek o 10,5 proc.).

W KUKE prognozują, że w 2020 r. liczba niewypłacalności (postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych) będzie oscylować wokół 1000.

Więcej na kuke.com.pl