PKN Orlen kupi RUCH?

PKN Orlen jest gotowy kupić Ruch, ale pod warunkiem pozytywnych wyników analiz.

„Został wybrany doradca strategiczny, który prowadzi badanie spółki pod względem
finansowym i prawnym oraz analizuje możliwe synergie” – powiedział PAP Biznes prezes Daniel Obajtek.

MLECZARNIE – ryzyko kredytowe

Ryzyko kredytowe w branży spożywczej jest na stałym, niskim poziomie. Jednakże można się obawiać wzrostu tego ryzyka w 2019 r. w związku ze zmianą koniunktury gospodarczej nie tylko w Polsce, ale też i na świecie. Istotne ryzyka to ograniczenie wzrostu gospodarczego w Niemczech, czy Brexit. Obecnie obserwuje się niepokojące obniżenie rentowności małych i średnich przedsiębiorstw z branży spożywczej w Polsce, co wynika ze wzrostu kosztów operacyjnych. Co może w 2019 r. przełożyć się na wysoki poziom materializacji ryzyka kredytowego.

Upadłości w branży spożywczej: OSM Starogard Gdański w 2010 r., Rotr Rypin w 2018 r., w 2018 r. blisko upadłości był OSM Łowicz. Dzięki konsolidacji uratowane zostały inne podmioty: w 2016 r. OSM Sierpc przejął SM Żuromin, Spomlek przejął OSM Chojnice, a Mlekovita w 2018 r. OSM Kalisz.

Ryzyko kredytowe – branża taksówkarska

Zadłużenie branży taksówkarskiej wzrosło w ciągu 2 lat o 10 mln PLN do ponad 29 mln PLN. Z tego 17 mln to zadłużenie wobec firm windykacyjnych i funduszy sekurytyzacyjnych, 6 mln wobec banków, firm faktoringowych i leasingowych oraz pożyczkowych. Część zadłużenia dotyczy także firm telekomunikacyjnych i towarzystw ubezpieczeniowych (tu 0,7 mln PLN), zakupu paliwa i serwisu samochodów. Zasadnicza część zadłużenia jest rezultatem powstania zatorów płatniczych – szacuje się, że mają wpływ na ok. 24,5 mln PLN zadłużenia.

Ryzyko kredytowe – wzrost przeterminowanych zobowiązań

W grudniu 2018 r. 54% przedsiębiorstw odnotowało przeterminowane należności ponad 60 dni. Stanowi to wzrost w ciągu 3 miesięcy o 4%, także najwyższa wartość w ostatnich dwóch latach. Powyżej 30 dni należności przeterminowane odnotowało 59% przedsiębiorstw. Na koniec 2018 r. w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor i w bazie BIK łączna wartość przeterminowanych zobowiązań polskich przedsiębiorstw równała się 29,57 mld PLN (wzrost rdr o 17,6%). Odnotowano rdr wzrost przeterminowanych należności powyżej 30 dni o 4,42 mld PLN.