Thomas Cook upadłość?

Informacja z innych rynków – po wakacjach często można usłyszeć o problemach biur podróży. Dziś info z innego rynku – brytyjski touroperator Thomas Cook jest zagrożony upadłością, brakuje ok. 200 mln funtów na sfinansowanie zobowiązań. Zagrożony jest powrót ok. 160 tys. turystów, koszt ich ewakuacji do kraju to ok. 600 mln funtów.

Jeden smaczek związany z ryzykiem kredytowym – jak potencjalna upadłość TC wpłynie na spółkę córkę o nazwie Neckermann?

ISD Huta Częstochowa – co z dzierżawą?

Według ubiegłotygodniowych zapowiedzi umowa dzierżawy ISD Huty Częstochowa miała być zawarta w poniedziałek 16 września lub wtorek 17 września. Wygląda jednak na to, że nie nastąpi to wcześniej niż pod koniec tygodnia, a może nawet jeszcze później. Nadal trwają prace nad zapisami umowy. Jednocześnie ze strony Sunningwell International ruszyły już przygotowania do uruchomienia produkcji.

Onico

Onico złożyła w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy (XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych)wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego wraz z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia. Spółka raportuje również zakłócenie płynności finansowej. Spółka wniosła o zabezpieczenie majątku poprzez zawieszenie trwających postępowań prowadzonych wobec niej oraz poprzez uchylenie dokonanych zajęć rachunków bankowych.