Banki – odpisy na ryzyko kredytowe

Zdaniem Marka Lusztyna, dyrektora zarządzającego ryzykiem w mBank odpisy na ryzyko kredytowe w sektorze bankowym będą w tym roku zbliżone do poprzedniego, ale jednocześnie około 1,7 razy wyższe niż przed pandemią. Wpływ na to ma mieć przede wszystkim pogorszenie się jakości kredytów udzielanych klientom korporacyjnym zwłaszcza w sektorze nieruchomości komercyjnych (hotele biznesowe, biura), a także w sektorze spędzania wolnego czasu.

CCC

Pomimo niesprzyjających okoliczności przychody Grupy CCC znalazły się na poziomie zbliżonym do poprzedniego roku. Notowania detalisty obuwniczego CCC odrobiły prawie całość strat, po tym jak w pierwszych minutach środowego handlu nurkowały nawet o 8%. Inwestorzy analizują raport za rok obrotowy zakończony 31 stycznia 2021 r., według którego Grupa CCC odnotowała w tym czasie blisko 1 mld PLN straty netto z działalności kontynuowanej. Strata netto z działalności kontynuowanej sięgnęła 988,9 mln PLN, podczas gdy przed rokiem grupa miała 19,8 mln PLN zysku netto. Przychody grupy wyniosły w tym czasie 5,6 mln PLN wobec 5.8 mln PLN przed rokiem, co w trudnym otoczeniu lockdownów było niezłym wynikiem.

Zysk Santandera

Zysk Santandera zmniejszył się w I kwartale 2021 r. zysk netto Santander Banku Polska o 11,3% do 151,7 mln PLN. Wynik banku z tytułu odsetek zmniejszył się o 16% do 1,38 mld PLN, natomiast wynik z prowizji wzrósł o 13% do 611 mln PLN.

Zysk banków

Zysk banków po dwóch miesiącach niższy o niemal jedną czwartą niż przed rokiem. Wyniki sektora bankowego za pierwsze dwa miesiące 2021 r. były gorsze o niemal jedną czwartą od ubiegłorocznych. Byłyby jeszcze gorsze, gdyby banki nie zaczęły obciążać klientów opłatami za darmowe dotychczas usługi. Zysk netto sektora bankowego w okresie styczeń-luty 2021 r. wyniósł 1,36 mld zł, co oznacza, że w porównaniu do analogicznego okresu 2020 r. spadł o 24 proc. – wynika z raportu Komisji Nadzoru Finansowego. W samym lutym zysk banków sięgnął miliarda złotych

Starta Poczty Polskiej

Starta Poczty Polskiej w ubiegłym roku wyniosła prawie pół miliarda złotych. Głównie jest to spowodowane przez świadczenie działań powszechnych przez pocztę, przez co musi ona mieć rozwieszonych wiele oddziałów w całej Polsce, nawet w miejscach mało zaludnionych, co generuje duże koszty. Sytuacje miał rozwiązać ustawowy mechanizm wynagradzania strat, jednak nie działa on jak należy, ponieważ organ ten nie dostał rekompensaty nawet za rok 2013. W rezultacie Poczta Polska zmuszona jest zredukować cześć personelu, ponad 7tys osób, głównie poprzez nieprzedłużenie umowy oraz przez wysłanie osób na emerytury.