Wyniki finansowe spółek

Globalworth Poland Real Estate wykazał 11,73 mln euro skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2018 r. (8,3 mln euro zysku rok wcześniej). Zysk przed opodatkowaniem wyniósł 16,35 mln euro (8,52 mln euro zysku rok wcześniej). Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 24,37 mln euro w III kw. 2018 r. (11,25 mln euro rok wcześniej).

Archicom odnotował 1,98 mln PLN skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. (32,21 mln PLN zysku rok wcześniej). EBIT wyniósł 3,35 mln PLN (29,54 mln PLN rok wcześniej). Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 67,13 mln PLN w III kw. 2018 r. (57,19 mln PLN rok wcześniej).

Wyniki finansowe spółek

GK Immobile odnotowała 7,86 mln PLN skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2018 r. wobec 2,72 mln PLN zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Echo Investment odnotowało 31,27 mln PLN skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2018 r. wobec 52,52 mln PLN zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Idea Bank odnotował 32,64 mln PLN skonsolidowanej straty netto w III kw. 2018 r. wobec 97,43 mln PLN zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Trans Polonia odnotowała 4,34 mln PLN skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2018 r. wobec 3,37 mln PLN zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Getin Noble Bank odnotował 14 mln PLN skonsolidowanej straty netto w III kw. 2018 r. wobec 72,14 mln PLN straty rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Mirbud odnotował 6,58 mln PLN skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2018 r. wobec 6,78 mln PLN zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Esotiq odnotowało 1,63 mln PLN skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2018 r. wobec 5,87 mln PLN zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Wyniki spółek

Boryszew miał 43,12 mln PLN zysku netto ogółem z dz. kont. w III kw. 2018 r.
Elemental miał 7,87 mln PLN zysku netto, 14,83 mln PLN zysku EBIT w III kw. 2018
Elektrotim miał 0,41 mln PLN zysku netto, 1,71 mln PLN zysku EBIT w III kw. 2018r.
Tower miał 0,62 mln PLN zysku netto, 1,62 mln PLN zysku EBIT w III kw. 2018 r.
Grupa AB miała 11,6 mln PLN zysku netto w I kw. r.obr.2018/2019
J.W. Construction miało 36,6 mln PLN zysku netto, 39,5 mln PLN zysku EBIT w IIIkw.
PKP Cargo miało 104,7 mln PLN zysku netto, 141,8 mln PLN zysku EBIT w III kw. 2018

Wyniki spółek

KCI odnotowało 1,58 mln PLN skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2018 r. (0,46 mln PLN rok wcześniej). EBIT wyniósł 2,62 mln PLN (1,2 mln PLN rok wcześniej, zaś skonsolidowane przychody ze sprzedaży 29,11 mln PLN (28,2 mln PLN rok wcześniej).

Stalprofil wykazał 8,4 mln PLN skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2018 r. (8,22 mln PLN zysku rok wcześniej), EBIT 13,04 mln PLN (12,49 mln PLN rok wcześniej), skonsolidowane przychody ze sprzedaży 423,81 mln PLN w III kw. 2018 r.  (40,2 mln zł rok wcześniej).

Lubelski Węgiel Boganka zaraportowała 9,74 mln PLN skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2018 r.  (31,59 mln PLN rok wcześniej), EBIT wyniósł 14,58 mln PLN wobec 44,41 mln PLN rok wcześniej, skonsolidowane przychody ze sprzedaży  479,69 mln zł w III kw. 2018 r.  (405,05 mln PLN rok wcześniej).

Selena FM odnotowała 12,67 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2018 r.  (16,93 mln PLN rok wcześniej), EBIT wyniósł 29,31 mln PLN wobec 25,78 mln PLN zysku rok wcześniej

Marvipol odnotował 16,09 mln PLN skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2018 r.  (2,43 mln PLN zysku rok wcześniej), EBIT wyniósł 22,07 mln PLN (0,97 mln PLN rok wcześniej), skonsolidowane przychody ze sprzedaży 108,11 mln PLN (34,06 mln PLN rok wcześniej).

Budowlanka – ryzyko kredytowe

Przedsiębiorstwa budowlane odnotowują redukcję wyników finansowych w rezultacie wzrostu kosztów surowców, materiałów, płacy minimalnej, cen paliw oraz energii elektrycznej w 2018 r., a w 2019 r. trend ten może się pogłębić.

W drugim kwartale 2018 r. spółki budowlane na GPW wykazały łączną stratę w wysokości 101 mln PLN, zmiana rdr o ponad 150 mln PLN, zaś w ciągu 12 miesięcy strata zagregowana wyniosła 289 mln PLN – najgorszy wynik od trzeciego kwartału 2013 r.

Zysk wykazał w tym czasie Budimex – 65 mln PLN, chociaż rok wcześniej 110 mln PLN. Z drugiej strony rozkładu rentowności są Elektrobudowa, PBG, Erbud, Mostostal Warszawa, Polimex-Mostostal, czy Vistal Gdynia – największy wpływ na stratę branży.

Istotne jest, że problem ponadprzeciętnej redukcji rentowności dotyczy wszystkie segmenty rynku budowlanego.