ENEL-MED – SYTUACJA FINANSOWA, PERSPEKTYWY ROZWOJU

ryzyko kredytowe płynnosci kontrahentaCentrum Medyczne ENEL-MED  S.A. to polska firma rodzinna, której pomysłodawcą jest Adam Rozwadowski  – od początku istnienia – akcjonariusz i były Prezes Zarządu Firmy. W roku 1998 utworzył system abonamentowej opieki  medycznej dla firm. W 2011 roku firma  weszła na Giełdę Papierów Wartościowych.  Przychodnie ENEL-MED znajdują się w sześciu największych polskich miastach: w Warszawie, Łodzi, Krakowie, Poznaniu, Gdańsku i we Wrocławiu. Enel-med posiada 1600 placówek partnerskich na terenie kraju, 1800 lekarzy w 60 specjalizacjach. Posiada 5300 klientów korporacyjnych oraz 700 tysięcy pacjentów rocznie.

Ilość akcji Spółki to 23 566 900. W 2016 roku notowania ceny akcji  Spółki wzrosły do 10,50PLN (zysk/strata brutto 3.167 tys. oraz zysk/strata netto 1.719 tys). ENEL-MED  inwestuje w coraz to nowsze technologie, przejmuje kolejne placówki,  rozwija się w obszarze sprzedaży oraz abonamentów medycznych . Wzrost przychodów to przede wszystkim efekt intensywnej sprzedaży abonamentów medycznych (wzrost 13% w stosunku do roku 2015) oraz rozwoju współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi. Wzmożona działalność inwestycyjna, jaką prowadzi Spółka od połowy 2014 roku wiąże się ze zwiększeniem wydatków ponoszonych jednorazowo w momencie uruchomienia inwestycji, wzrostem kosztów stałych (czynsze, administracja placówek, itp.), jak również z koniecznością zwiększenia nakładów na działania marketingowe. Właśnie  przez  tą wzmożoną działalność inwestycyjną  Spółka zanotowała straty w 2017 roku. Cena za akcję spadła aż do 8,60 PLN. W połowie 2017 cena akcji wzrasta do 13,60 PLN. Pod koniec 2018 roku Spółka notuje spadek wartości akcji do 8,30 PLN. Powodem tego były liczne inwestycje oraz uruchomienie nowych placówek, które dopiero co zaczynały swoją działalność i nie przynosiły z początku takiego dochodu.  W 2019 roku Spółka notuje wzrost cen swoich akcji do 14,00 PLN za jedną lecz notuje także straty związane z inwestycją w kolejne placówki, zadłużenie oraz mniejsze dofinansowanie od NFZ.

Na podstawie wyżej przedstawionych skonsolidowanych raportów kwartalnych, możemy zauważyć iż:

a) Przychody netto ze sprzedaży stopniowo wzrastały na przestrzeni ostatnich 4 kwartałów, mimo fluktuacji zysku (straty) z działalności operacyjnej oraz zysku (straty) brutto

b) Nastąpił znaczny wzrost amortyzacji w I kwartale 2019 roku, podobnie jak aktywów

c) EBITDA stale wzrastała na przestrzeni 4 ostatnich kwartałów – zysk operacyjny przed potrąceniami związanymi z zobowiązaniami spółkowi wzrastał

d) Liczba akcji pozostaje stała, jednak ich wartość na przestrzeni ostatnich 4 kwartałów maleje

Czytaj dalej ENEL-MED – SYTUACJA FINANSOWA, PERSPEKTYWY ROZWOJU

EuroCash

W roku 1995 nastąpiło wykupienie hurtowni Cash&Carry Elektromis przez Jeronimo Martins. Następnie w roku 2003 Spółka Jeronimo Martins nie była zadowolona z wyników Eurocashu i bez większego żalu sprzedała sieć hurtowni Luisowi Amaralowi. Na tamten moment sytuacja była bardzo kiepska i wszyscy stawiali że Eurocash upadnie. W roku 2005 pod działaniami Amaralowa Eurocash został wprowadzony na giełdę, co spowodowało 5-cio krotny wzrost wartości spółki oraz pozwoliło jej na dynamiczny i stabilny rozwój. Zaledwie rok później spółka przejęła  Delikatesy Centrum oraz KDWT.2007 rok przyniósł firmie fuzję z PayUp.

W następnych latach dynamiczny rozwój spółki pozwolił na pochłanianie kolejnych mniejszych spółek i firm takich jak Mc Lane Polska, Batna, Premium Distribution. I tak w roku 2010 powstała Akademia Umiejętności EuroCash która otworzyła drzwi do rozwijamy umiejętności m. in. z zakresu zarządzania, standardów pracy w sklepie spożywczym i standardów obsługi. Spółka nie poprzestała na dotychczasowych osiągnięciach i w roku 2011 kontynuując swoją ekspansję przyłączyła PolCater oraz Tradis, dwie wielkie firmy zajmujące się dystrybucją artykułów spożywczych.

2013 rok dał kolejną perspektywę w postaci dwóch wcielonych hurtowni wyrobów tytoniowych Dziembor i Noban. W 2014 nastapiła fuzja z FMCG oraz wchłonięcie PayUp poprzez posiadanie 100% jego akcji, oraz frisco.pl poprzez 44% akcji. Tego samego roku  przyłączono również Inmedio poprzez nabycie 51% udziałów. W 2016 do spółki dołączyły kolejne 3  firmy Przyłączenie Rogala 50% udziałów, FHC-2 50% udziałów oraz PDA 100% udziałów. W 2017 roku do spółki dołączył również Eko Holiding, a w 2018 mila. W roku 2018 nastąpiło również sprzedanie 100% Akcji PayUp do PeP za kwotę  110mln zł.

Od rok 2015 zysk netto spółki EuroCash spadał z każdym kolejnym rokiem i wraz z nim kurczyła się EBITDA, która za rok 2017 stanowiła zaledwie 52% tej z 2015r. problemy te miały miejsce przy regularnie rosnących przychodach. Pogłębiające się problemy w pierwszym kwartale 2018 spółka tłumaczyła zmiana prawa wstrzymującą amortyzację znaków towarowych co jeszcze w całym 2017 roku przyniosło ok. 30 mln złotych strat. Następne zobowiązania z tego tytułu  wyniosły ostatecznie 95,7 mln zł.

Prawdziwym problemem Eurocash  był nazwany przez spółkę hurt niezależny, Cash &Carry. W latach 2015-2016 otwierali nowe placówki tego typu a od 2018 zaczęto redukować ich liczbę, co pociągnęło za sobą zmniejszenie liczby sklepów ABC powiązanych z Eurcash. W 2017 było ich o 1% mniej co utrzymywało ich liczbę w okolicach 8,5 tys, ale szybko spadło do statecznej liczby 4900 lokali i utrzymuje się na tym poziomie.

Kolejna aktualną zmorą EuroCash sa sieci marketów wielkopowierzchniowych coraz liczniej pojawiających się blisko domostw klientów. Doprowadza to do regularnych zamknięć małych, pojedynczych i lokalnych sklepów które nie mają szans utrzymać się w takim otoczeniu. Mniejsza ilość odbiorców i coraz więcej marketów  osłabia mocno pozycję Spółki na rynku i odbiera doskonałą pozycję negocjacyjną wobec największych producentów.

CCC – niezadowalające wyniki

Akcje popularnego producenta obuwniczego CCC gwałtownie tanieją. Sklep zaczyna mieć problemy z generowaniem zysków. Notowania na Giełdzie Papierów Wartościowych wykazały, że spółka CCC to w ostatnim czasie jedna z najsłabszych dużych spółek. W ostatnim czasie wartość spółki spadła o około 0,5 mld złotych. Przedsiębiorstwo CCC zaczynało od małej spółki, która po pewnym czasie rozwinęła się do rozmiarów giganta. W 2018 r (styczeń) za papiery przedsiębiorstwa płacono 312 zł za sztukę. W obecnym momencie za jedną akcję zapłacimy około 116 zł. Od początku 2019 roku wycena obniżyła o 40%. Szacuję się, że firma CCC w przeciągu ostatnich dwóch lat działalności straciła około 2/3 swojej wartości. Akcje popularnego sklepu obuwniczego CCC gwałtownie tanieją. Sklep zaczyna mieć problemy z generowaniem zysków. Notowania na Giełdzie Papierów Wartościowych wykazały, że spółka CCC to w ostatnim czasie jedna z najsłabszych dużych spółek. W ostatnim czasie wartość spółki spadła o około 0,5 mld złotych. Przedsiębiorstwo CCC zaczynało od małej spółki, która po pewnym czasie rozwinęła się do rozmiarów giganta. W 2018 r (styczeń) za papiery przedsiębiorstwa płacono 312 zł za sztukę. W obecnym momencie za jedną akcję zapłacimy około 116 zł. Od początku 2019 roku wycena spadła o 40%. Szacuję się, że firma CCC w przeciągu ostatnich dwóch lat działalności straciła około 2/3 swojej wartości. Spółka CCC miała problemy już wcześniej, głównie dzięki nieudanej ekspansji na kraje zachodnie (Niemcy, Austria). W 2018r. spółka została włączona do HR Group i przejęła 30,6% udziałów. Pogłębiające się straty na tych rynkach za skutkowały wniesieniem aktywów do działającego już konceptu. W chwili obecnej, od początku 2019 r. wyniki sprzedaży w Europie Zachodniej dalej nie zapewniają zysków. Problemy są również w Szwajcarii gdzie spółka zaangażowała się w nową, nierentowną dotąd inwestycję w spółkę KVAG. Pod kreską pozostają również kraje tj.: Serbia, Rosja. W pierwszych trzech kwartałach wynik sięgnął tam -11,4 mln zł. Polska jest głównym motorem napędowym spółki – wyniki rzędu 196,6 mln zł w 2019 r. Niestety nawet tu w 2020r. mogą wykreować się nowe problemy tj.: wzrost płacy minimalnej, co za tym idzie wzrost wynagrodzeń o 15 %. Skutkiem ma być podwyższenie cen w sklepach CCC.

Dino – kwartalne wyniki finansowe

Dino opublikowało kwartalne wyniki finansowe. Sieć w III kwartale otworzyła 57 nowych sklepów, o jedną czwartą więcej niż rok wcześniej, osiągając 1113 placówek. Sprzedaż w porównywalnych sklepach (LfL) wzrosła o 12%, czyli szybciej niż w Biedronce. Skonsolidowane przychody Dino Polska ze sprzedaży sięgnęły w tym czasie 2,023 mld PLN  (1,544 mld PLN rok wcześniej). W trzecim kwartale Dino wypracowało 109,4 mln zł zysku netto i 192,5 mln zł EBITDA. Analitycy zwracają jednak uwagę na słabszy cykl konwersji gotówki i spadek marży brutto na sprzedaży.

Elektrobudowa

ryzyko kredytowe płynnosci kontrahenta

Elektrobudowa przedstawiła szacunkowe dane za pierwsze półrocze 2019 r.: strata ponad 106 mln PLN (za cały 2018 r. strata wyniosła 79,8 mln PLN), strata na sprzedaży -31 mln PLN, EBIT: -58,4 mln PLN, EBITDA: -49,6 mln PLN. Spółka ma utrudniony dostęp do finansowania zewnętrznego. Kluczową kwestią z perspektywy najbliższego czasu jest utrzymanie płynności finansowej oraz w dalszej perspektywie, po ustabilizowaniu sytuacji płynnościowej, zapewnienie odpowiedniego portfela zamówień i zapewnienie wystarczających źródeł finansowania ich realizacji. Grupa miała na koniec czerwca 2019 r. 28,3 mln PLN środków pieniężnych, o 5,1 mln PLN więcej niż na koniec grudnia 2018 r. Zadłużenie zewnętrzne Elektrobudowy SA z tytułu kredytów i leasingu wynosiło na po pierwszym półroczu 2019 r. 37,3 mln PLN, więcej o 15,1 mln PLN w stosunku do stanu na koniec 2018 r. Luka finansowa (tj. różnica pomiędzy środkami pieniężnymi, którymi spółka może swobodnie dysponować, a przeterminowanymi zobowiązaniami) na dzień 30.06.2019 r. wynosiła około 51,6 mln PLN, a na 31.08.2019 r. (dane pro-forma) wynosiła 86,5 mln PLN. Spółka dąży do pozyskania w ramach obecnie negocjowanej z instytucjami finansującymi umowy restrukturyzującej finansowanie podwyższone kwoty limitów gwarancyjnych docelowo do poziomu 340 mln PLN oraz utrzymanie limitów kredytowych co najmniej na obecnym poziomie (44,5 mln PLN).