Lidl

W roku 2019 r. Lidl posiadał w Polsce 673, udział sieci w rynku wynosił 7,2%. Lidl zatrudnia na umowę o pracę 17 561 pracowników. Ważne, że 425 dostawców produktów oferowanych przez Lidl w stałej ofercie, to firmy z Polski. Obrót netto sieci w roku obrotowym 2018/2019 wyniósł 18,3 mld PLN, gdy rok wcześniej 16,1 mld PLN.

Alior Bank z coraz większymi problemami…

Alior Bank znajduje się w trudnej sytuacji i ma coraz większe problemy. Powoduje to znaczną przecenę akcji, a co za tym idzie spadek wartości banku.  A jak informuje portal Forsal.pl, z „szafy wypadają kolejne trupy” – kara od nadzoru, problemy kadrowe, afera z Zakładami Mięsnymi Henryka Kani, trefne fundusze.

Przekłada się to nie tylko na wynik finansowy instytucji, ale także jej wiarygodność w oczach klientów.

Ryzyko kredytowe – budowlanka znów

W sektorze budowlanym wzrasta ryzyko kredytowe. Powtarzają się klasyczne problemy: zwiększenie popytu przy zadanej podaży wywołało wzrost kosztów materiałów i robocizny. A inne koszty (np. nośników energii) rosną i tak z wielu innych powodów.  Wpływa to na problem z dotrzymaniem zakładanych kosztów, a problemy z pozyskaniem siły roboczej i specjalistycznych usług znajdują wyraz w niedotrzymywaniu harmonogramów. Rezultatem jest odnotowanie strat przez większość przedstawicieli sektora w 2018 i 2019 r. Zatem największymi beneficjentami obecnej hossy budowlanej okazali się więc architekci, projektanci, specjaliści i pracownicy budowlani.

 

 

Fabryki Mebli Forte

Fabryki Mebli Forte poinformowały, że przychody grupy w drugim kwartale 2019 r. mogły wynieść 257 mln PLN, czyli podobnie jak przed rokiem (258 mln PLN), jednak EBIT tylko wyniósł 13 mln PLN, co oznacza redukcję rdr o 45%.

Alior i ZM Kania

Alior w związku z rozpoczęciem restrukturyzacji przez Zakłady Mięsne Henryk Kania dokonał odpisu o wartości ok. 140 mln PLN, co obciąży jego wynik finansowy w drugim kwartale 2019 r. Obecnie łaczna ekspozycja banku na ryzyko kredytowe spółek ZM Kania to 235 mln PLN.