Altus TFI

Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła na Altus TFI 1,2 mln PLN kary za naruszenie zasad rachunkowości w trakcie wyceny akcji notowanego na New Connect Centrum Finansowego.

Kernel

Kernel wykazał 25,89 mln USD skonsolidowanego zysku netto w III kw. r. obr. 2018/2019 wobec 39,08 mln USD straty rok wcześniej, EBIT 35,99 mln USD wobec 52,64 mln USD zysku rok wcześniej, EBIDTA obniżyła się o 24% rdr do 55 mln USD.

Ryzyko kredytowe w budowlance wynika z ryzyka rynkowego

ryzyko kredytowe pieniadze
ryzyko kredytowe pieniadze

W budowlance obecnie obserwuje się problemy z materializacją ryzyka kredytowego, które ma wpływ na realizację inwestycji infrastrukturalnych. Ryzyko zmaterializowało się w przypadku Astaldi, Impresa Piazzarotti, czy Salini Impregilo. Dwa ostatnie przedsiębiorstwa złożyły wniosek o podwyższenie wynagrodzenia na realizowanych kontraktach drogowych o 1,2 mld. PLN. Wzrost kosztów sprawił, że te kontrakty stały się nierentowne – istnieje ryzyko wystąpienia ryzyka zastąpienie, czyli zakończenie inwestycji przez nowych, pewnie droższych wykonawców oraz poniesienie kosztów opóźnienia inwestycji. Dudimex szacuje, że waloryzacja kontraktów budowlanych o wartość 2,6 mld PLN (waloryzacja wszystkich umów dla branży budowlanej) i tak będzie o ok. 4 razy tańsza niż zaniechanie takich działań. Skutkiem zaniechania może być porzucenie placu budów przez wykonawców i bankructwo wielu przedsiębiorstw budowlanych. Pomimo wzrostu kosztów i redukcji marzy o 50% Budimex zarobił w 2018 r. ok. 300 mln PLN, ale już Mostostal Warszawa, czy Trakcja PRKiI poniosły straty.

Wzrost kosztów od pierwszego kwartału 2016 r. to: olej napędowy o 37%, beton towarowy o 47%, stal zbrojeniowa o 60%, asfalt o 87%, robocizna o 26%. Pod koniec 2018 r. wykonawcy alarmowali, że z powodu ostrych podwyżek cen materiałów i usług firmom budowlanym może zagrozić zapaść finansowa. GDDKiA stoi na stanowisku, że w przypadku zerwanych kontraktów odpowiedzialność leży po stronie wykonawców, którzy nie byli w stanie wywiązać się z zobowiązań.

Wszystko to sprawiło, że marża operacyjna (marża EBIT) dla dużych przedsiębiorstw budowlanych w pierwszym półroczu 2018 r. wyniosła -0,8%. Podwykonawcy odnotowali marże EBIT na poziomie od 4,6% do 8,2%.

Problemem dla branży jest, że wchodząca w życie waloryzacja umów dotyczy tylko podpisanych kontraktów w 2019 r. czyli powyższe ryzyko nie zostanie przez ten instrument zneutralizowane. A już w 2018 r. niewypłacalność ogłosiły 172 firmy budowlane (wzrost 14% rdr). A nierentowne kontrakty powinny być realizowane i rozliczane do 2020 r. Zaś waloryzacja także niesie ryzyko, gdyż redukcja kosztów może przyczyniać się do strat związanych z waloryzacją kontraktów, które były kalkulowane na szczytowym poziomie.

Comarch

EBITDA grupy Comarch w pierwszym kwartale 2019 roku wyniósł 36,8 mln PLN wobec 16,7 mln PLN rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży 338,6 mln PLN – wzrost 24,5% rdr, EBIT 20,9 mln PLN – wzrost o 20,5 mln PLN rdr.

 

Torpol

Zysk netto Torpolu przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 3,9 mln PLN. Przychody Torpolu na koniec pierwszego kwartału wyniosły 263,6 mln PLN, EBIT 5,2 mln PLN, a EBITDA 10,2 mln PLN.