Ryzyko kredytowe – kina

Z danych Rejestru Dłużników HIG InfoMonitor, w rocznym okresie marzec 2020 a marzec 2021r.Kina zwiększyły swoje zadłużenia o 63%, czyli do kwoty około 298 tys. zł. kina są najbardziej zadłużone w branży kulturalnej. Dla porównania nieuregulowane zobowiązania teatrów wzrosły o 23%. Z wyliczeń BIG InfoMonitor wynika, że średnie zaległości w branży kulturalnej sięgają 35,9 tys. złotych na jedną firmę. Ratunkiem dla branży może okazać się rozporządzenie, które umożliwia ponowne funkcjonowanie od 21 maja w reżimie sanitarnym. Kluczowym czynnikiem w ratowaniu branży będzie zainteresowanie widzów i ich frekwencja w teatrach czy kinach.