Banki – odpisy na ryzyko kredytowe

Zdaniem Marka Lusztyna, dyrektora zarządzającego ryzykiem w mBank odpisy na ryzyko kredytowe w sektorze bankowym będą w tym roku zbliżone do poprzedniego, ale jednocześnie około 1,7 razy wyższe niż przed pandemią. Wpływ na to ma mieć przede wszystkim pogorszenie się jakości kredytów udzielanych klientom korporacyjnym zwłaszcza w sektorze nieruchomości komercyjnych (hotele biznesowe, biura), a także w sektorze spędzania wolnego czasu.