CCC

Pomimo niesprzyjających okoliczności przychody Grupy CCC znalazły się na poziomie zbliżonym do poprzedniego roku. Notowania detalisty obuwniczego CCC odrobiły prawie całość strat, po tym jak w pierwszych minutach środowego handlu nurkowały nawet o 8%. Inwestorzy analizują raport za rok obrotowy zakończony 31 stycznia 2021 r., według którego Grupa CCC odnotowała w tym czasie blisko 1 mld PLN straty netto z działalności kontynuowanej. Strata netto z działalności kontynuowanej sięgnęła 988,9 mln PLN, podczas gdy przed rokiem grupa miała 19,8 mln PLN zysku netto. Przychody grupy wyniosły w tym czasie 5,6 mln PLN wobec 5.8 mln PLN przed rokiem, co w trudnym otoczeniu lockdownów było niezłym wynikiem.