Millennium Travel International niewypłacalne

ryzyko kredytowe upadłość

Biuro podróży Millennium Travel International z Legnicy niewypłacalne. 300 turystów utknęło za granicą.

Spółka oświadczenie o niewypłacalności złożyła w dolnośląskim urzędzie marszałkowskim. Biuro nie jest w stanie ściągnąć do kraju 300 turystów odpoczywających w Grecji, Bułgarii i Albanii.

Upadłość konsumencka AD 2018

Upadłość konsumencka staje się coraz bardziej „wartościowa”. Od 2015 r. wartość zadłużenia „upadłych” konsumentów to ponad 2,3 mld PLN.  Dlaczego ponad? Bo taką kwotę wykazują rejestry BIK i BIG, a ponad 20% osób z ponad 16,2 tys. upadających konsumentów nie ma w żadnej bazie, zaś 28% ogłaszających upadłość nie miało żadnego kredytu. W 2017 r. upadłość ogłosiło ok. 5,5 tys. osób, gdy w 2015 r. 2,1 tys.

Podstawowym problemem dla osób, które ogłosiły upadłość, to zadłużenie wynikające z konsumpcji – np. rekordzistka ma 8,5 mln PLN zadłużenia z tytułu kredytu mieszkaniowego.

Reakcja na ryzyko kredytowe

Niestety nie wszystkie polskie przedsiębiorstwa aktywnie reagują na ryzyko kredytowe. Wolą raczej czekać na płatność niż aktywnie ją windykować. A zasada jest, że jak się dane przedsiębiorstwo nie upomina, to chyba nie potrzebuje danej płatności i koło się zamyka: wierzyciel w imię dalszej współpracy się nie „narzuca” z oczekiwaniem zapłaty, a dłużnik uznaje, że jak wierzyciel się „nie narzuca”, to nie potrzebuje i nie płaci.

Opóźnione płatności negatywnie wpływają na płynność finansową i zdolność do obsługi swych zobowiązań prze wierzyciela i zwiększają koszt jego funkcjonowania. A praktyka wskazuje, że praktycznie twarde żądanie zapłaty nie ma wpływu na przyszłe transakcje, bo liczy się konkurencyjność oferty, a nie twardość w windykacji.

Czyli nie warto ryzykować przyszłego rozwoju przedsiębiorstwa w imię przyszłych transakcji, które i tak zazwyczaj nie zależą od windykowania należności.

Długi branży turystycznej

Zwiększają się długi branży turystycznej – +rdr o 66 mln PLN – i dotyczy już 730 przedsiębiorstw (ok. 7% wszystkich przedsiębiorstw turystycznych), co oznacza wzrost rdr o 18%. Ok. 84% wartości zadłużenia to przeterminowane kredyty, 55 mln z zadłużenia to zobowiązania organizatorów turystycznych.

Sanacja w Piotrze i Pawle

Kolejna informacja o Piotrze i Pawle. Do Sądu Rejonowego w Poznaniu trafił wniosek o ogłoszenie postępowania sanacyjnego wobec spółek z grupy Piotra i Pawła. Grupa P&P dąży zatem do zabezpieczenia przez kolejnymi wierzycielami zgłaszającymi wnioski o upadłość: do sądu wpłynęło już 5 takich wniosków.