Ryzyko kredytowe – efekt domina budowlanki

Wzrost bankructw w budowlance (całkiem prawdopodobny) może wywołać efekt domina i błyskawicznie pociągnąć za sobą w dół całą gospodarkę->efekt mnożnika: jedno miejsce pracy w budowlance kreuje kilka miejsc pracy w innych sektorach – odwrotnie w sytuacji lawiny bankructw. Ryzyko efektu domina dotyczy także transportu.

RUCH

Alior Bank zawarł porozumienie w sprawie warunków transakcji pomiędzy bankiem, PKN Orlen oraz Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń (PZU) w sprawie przejęcia 100% akcji Ruch w restrukturyzacji i sprzedaży ich na rzecz PKN Orlen, podał bank.