5 PAŃSTW O NAJNIŻSZYCH RATINGACH

ZAMBIA       

 Rating Zambii przedstawia się następująco:

S&P               CCC+                 data ratingu: 23.08.2019

Fitch               CCC                  data ratingu : 27.06.2019

Moody’s         Caa2                 data ratingu : 23.05.2019

Zambia to drugi największy producent miedzi w Afryce. W Zambii lokalne i długoterminowe ratingi zostały obniżone w ostatnim czasie z B- na CCC+.Stało się to wtedy kiedy Fitch obniżył ocenę kredytową producentów miedzi do CCC. Agencja ratingowa pokazała bardzo wysokie zapotrzebowanie rządu na finansowanie zewnętrzne łącznie z malejącymi rezerwami walutowymi, co wpływa na rosnący dług publiczny. Rating ten pojawia się po obniżeniu przez Moody’s ratingu kredytowego Zambii Caa2 w 2019 roku. Luki utrzymują się, ponieważ Zambia walczy z zamknięciem MFW (Narodowy Fundusz Zdrowia) na wsparcie bilansu płatniczego w wysokości 1,3 mld dolarów. Spread w spłacie obligacji dolarowych Zambii pozostaje najszerszy (jeśli chodzi o Afrykę). Euroobligacje wynoszą 1670 punktów bazowych na rynku granicznym, jeśli mówimy o rentowności utrzymują się one na bardzo dobrym poziomie 16,5% – 18.9%. Co istotne Fitch ukazuje małe prawdopodobieństwo programu Narodowego Funduszu Zdrowia i małe zawężenie deficytu budżetowego na 2019r. do 7,2% i 6,8% w 2020 r.

5 PAŃSTW O NAJNIŻSZYCH RATINGACH

MOZAMBIK

 

Rating Mozambiku przedstawia się następująco:

Fitch          CCC         data ratingu:  07.11.2019 r.

Moody’s      Caa2        data ratingu: 20.09 2019 r.

Moody’s      Caa3       data ratingu: 15.02.2019 r.

Oczekuje się, że w 2019 r. deficyt budżetowy zwiększy się, wraz ze wzrostem kosztów obsługi długu i wydatków na organizację wyborów, pomimo działań mających na celu rozszerzenie podstawy opodatkowania, przegląd specjalnych systemów podatkowych oraz zmniejszenie płac państwowych rachunek (który zajmuje około 55% przychodów). W 2019 r. również duży deficyt na rachunku bieżącym zwiększy się wraz z pogorszeniem salda handlowego, ponieważ choć wzrost eksportu jest spowolniony, perspektywy produkcji (2022/23) skroplonego gazu ziemnego (LNG) będą napędzać popyt na dobra inwestycyjne. Podobnie na deficyt usług wpłynie zapotrzebowanie na usługi techniczne związane z rozwojem tych projektów gazowych, podczas gdy na deficyt dochodów wpłyną płatności odsetkowe z tytułu spłaty zadłużenia i zysków. Tylko saldo przelewu pozytywnie wpłynie na saldo rachunku bieżącego.

5 PAŃSTW O NAJNIŻSZYCH RATINGACH

LIBAN

Rating Libanu wg agencji:

S&P                 CCC               data ratingu: 15.11.2019
Moody’s          Caa2               data ratingu: 05.11.2019
Fitch                CCC                data ratingu: 23.08.2019

Do 15 listopada według agencji Standard and Poor’s rating kredytowy Libanu był na poziomie B-, jednak agencja obniżyła go do poziomu CCC. Powodem zmiany była obecna sytuacja w państwie, a dokładnie rosnąca presja monetarna i finansowa związana z protestami oraz rezygnacją rządu. Agencja Moody’s ustaliła rating na poziomie Caa2, poprzednio (do 1.10.2019) rating według tej agencji wynosił Caa1. Powodem oceny kredytowej w celu obniżenia poziomu ratingu była coraz bardziej pogarszająca się dynamika bilansu płatniczego wynikająca m.in. z  zaostrzeniem się warunków finansowania zewnętrznego oraz odwróceniem napływu depozytów bankowych umożliwiających zaspokojenie potrzeb finansowych rządu. Potrzeby te wynoszą ponad 30 % PKB, a od maja 2019 wzrost depozytów okazał się ujemny. Pomoc finansowa z zewnątrz nie została jeszcze udzielona. Od listopada 2018 Banque du Liban wykorzystuje rezerwy walutowe na zobowiązania rządowe w walutach obcych. Do lipca 2019 bilans płatniczy ciągle się pogarszał, a aktywa zagraniczne netto sektora finansowego zmniejszyły się o 5,3 mld USD. W 2018 roku zmniejszyły się o 4,8 mld USD. Według Moody’s BdL posiada bufor walutowy w wysokości 6-10 mld USD, z którego można skorzystać aby zachować stabilność sektora finansowego. Agencja Fitch rating Libanu w sierpniu 2019 ustaliła na poziomie CCC z negatywną perspektywą.

5 PAŃSTW O NAJNIŻSZYCH RATINGACH

REPUBLIKA KONGA

 Rating Republiki Konga wg agencji:

Fitch                CCC                data ratingu: 27.03.2019

Moody’s        Caa2                data ratingu: 12.10.2018

S&P                B-                    data ratingu: 21.09.2018

Największymi przeszkodami inwestycyjnymi w tym państwie jest niestabilna sytuacja polityczna, a także niepewny klimat dla biznesu. Brak jakiejkolwiek ochrony dla inwestorów skutecznie odstrasza firmy. Nasilający się opór ze strony opozycji, rosnąca groźba wybuchu wojny domowej na wschodzie kraju pogłębia ocenę Demokratycznej Republiki Konga jako ryzykowne miejsce dla inwestorów. Gospodarka głównie opiera się na przemyśle wydobywczym. Chiński operator kopalni Tenke Fungurume poinformował, że z powodu wysokich podatków i opłat licencyjnych nie zarabia. To kolejna oznaka, że pogorszył się stan branży górniczej w Republice Konga. A wszystko przez zmianę warunków działalności wprowadzonych przez rząd.