Ryzyko kredytowe – 20% polskich firm boryka się z problemem niezapłaconych należności

Z problemem niezapłaconych należności na czas boryka się ponad 20% polskich przedsiębiorstw. Sytuacja jest najgorsza od 3 lat.

Z narastającym problemem opóźnień w płatnościach boryka się 20,1% polskich przedsiębiorstw, a odsetek przeterminowanych należności wzrósł w 3 kwartale 2018 r. do 22% – czyli 220 PLN z każdego tysiąca.

Przedsiębiorcy obawiają się dalszego pogorszenia terminowości opłacania należności, co ma związek także z pogorszeniem się przewidywać odnośnie przyszłej sytuacji gospodarczej. Problem jest duży, gdyż już obecnie ok. 10% faktur jest nieopłaconych dłużej niż 12 miesięcy, a duża część z nich jest określana jako utracone.

Budowlanka – ryzyko kredytowe

Przedsiębiorstwa budowlane odnotowują redukcję wyników finansowych w rezultacie wzrostu kosztów surowców, materiałów, płacy minimalnej, cen paliw oraz energii elektrycznej w 2018 r., a w 2019 r. trend ten może się pogłębić.

W drugim kwartale 2018 r. spółki budowlane na GPW wykazały łączną stratę w wysokości 101 mln PLN, zmiana rdr o ponad 150 mln PLN, zaś w ciągu 12 miesięcy strata zagregowana wyniosła 289 mln PLN – najgorszy wynik od trzeciego kwartału 2013 r.

Zysk wykazał w tym czasie Budimex – 65 mln PLN, chociaż rok wcześniej 110 mln PLN. Z drugiej strony rozkładu rentowności są Elektrobudowa, PBG, Erbud, Mostostal Warszawa, Polimex-Mostostal, czy Vistal Gdynia – największy wpływ na stratę branży.

Istotne jest, że problem ponadprzeciętnej redukcji rentowności dotyczy wszystkie segmenty rynku budowlanego.

Ursus i restrukturyzacja

Zadłużenie

Zarząd Ursusa poinformował, że 11 września podjął decyzję o przygotowaniu wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego – przyśpieszonego postępowania układowego. Miesiąc później firma złożyła wniosek w sądzie.