Linie lotnicze Alitalia

Linie lotnicze Alitalia były największym włoskim przewoźnikiem powietrznym. Od 2008 r. pogrążone były jednak niemal ciągle w kryzysie. Ostatecznie włoską linię lotniczą dobiła pandemia COVID-19, która uziemiła wiele samolotów i praktycznie zamroziła podróże oraz branżę turystyczną. W marcu ubiegłego roku przynosząca nawet 1 mln euro straty dziennie Alitalia została przejęta w całości przez włoskie państwo. Rolę narodowego przewoźnika miała więc przejąć nowa spółka o nazwie Italia Trasporto Aereo (ITA). Ustalono, że związki między nową spółką a starą będą ograniczone. ITA przejmie od Alitalii połowę floty oraz mniej niż połowę pracowników. Oznacza to, że nowa linia lotnicza będzie mieć 60 samolotów oraz liczący 5 tys. osób personel. Oznacza to, że aż 6 tys. osób straci pracę. Ci, którzy w spółce zostaną będą mieli uposażenia obcięte o połowę. Firma ureguluje jednak wobec nich wszelkie powstałe dotąd zaległości. Samoloty, które nie staną się częścią floty nowej linii lotniczej zostaną wystawione na sprzedaż. Związki zawodowe  nie chcą się zgodzić na masowe zwolnienia i głębokie cięcia pensji pracownikom, którzy posady utrzymają. Krytykują też to, że rząd komunikował się z nimi „wyłącznie poprzez media”. Na 18 czerwca zapowiedziano więc w restrukturyzowanej spółce strajk generalny.

Banki – odpisy na ryzyko kredytowe

Zdaniem Marka Lusztyna, dyrektora zarządzającego ryzykiem w mBank odpisy na ryzyko kredytowe w sektorze bankowym będą w tym roku zbliżone do poprzedniego, ale jednocześnie około 1,7 razy wyższe niż przed pandemią. Wpływ na to ma mieć przede wszystkim pogorszenie się jakości kredytów udzielanych klientom korporacyjnym zwłaszcza w sektorze nieruchomości komercyjnych (hotele biznesowe, biura), a także w sektorze spędzania wolnego czasu.

CCC

Pomimo niesprzyjających okoliczności przychody Grupy CCC znalazły się na poziomie zbliżonym do poprzedniego roku. Notowania detalisty obuwniczego CCC odrobiły prawie całość strat, po tym jak w pierwszych minutach środowego handlu nurkowały nawet o 8%. Inwestorzy analizują raport za rok obrotowy zakończony 31 stycznia 2021 r., według którego Grupa CCC odnotowała w tym czasie blisko 1 mld PLN straty netto z działalności kontynuowanej. Strata netto z działalności kontynuowanej sięgnęła 988,9 mln PLN, podczas gdy przed rokiem grupa miała 19,8 mln PLN zysku netto. Przychody grupy wyniosły w tym czasie 5,6 mln PLN wobec 5.8 mln PLN przed rokiem, co w trudnym otoczeniu lockdownów było niezłym wynikiem.

Ryzyko kredytowe – kina

Z danych Rejestru Dłużników HIG InfoMonitor, w rocznym okresie marzec 2020 a marzec 2021r.Kina zwiększyły swoje zadłużenia o 63%, czyli do kwoty około 298 tys. zł. kina są najbardziej zadłużone w branży kulturalnej. Dla porównania nieuregulowane zobowiązania teatrów wzrosły o 23%. Z wyliczeń BIG InfoMonitor wynika, że średnie zaległości w branży kulturalnej sięgają 35,9 tys. złotych na jedną firmę. Ratunkiem dla branży może okazać się rozporządzenie, które umożliwia ponowne funkcjonowanie od 21 maja w reżimie sanitarnym. Kluczowym czynnikiem w ratowaniu branży będzie zainteresowanie widzów i ich frekwencja w teatrach czy kinach.

Ryzyko kredytowe – materializacja

Centralna Ewidencja Informacji o Działalności Gospodarczej podsumowała rok
2020 pod względem bankructw przedsiębiorstw. Według danych przyjęto blisko 142 tys. wniosków o zamknięcie firm. Pomimo ciężkiej sytuacji, odnotowano redukcję liczby wniosków, względem roku 2019, kiedy to złożono 173 tys. podań o zamknięcie firmy. Główny Urząd Statystyczny wydał raport, w którym informuje o ogłoszeniu upadłości 528 podmiotów gospodarczych w roku 2020, gdzie w II kwartale zgłoszono aż 157 firm. Wśród branż, które odczuły skutki kryzysu spowodowanego koronawirusem w ostatnim kwartale 2020 r., to branże: budowlana, transportowa, przemysł, usługi oraz gospodarka
magazynowa. Adam Łącki prezes Krajowego Rejestru Długów, opublikował listę firm, które zbankrutowały w II półroczu 2020 r., przekroczyły one zaległości w wysokości 23 mln PLN, jednocześnie narażając na stratę 284 wierzycieli. Dane z Izby Gospodarczej Gastronomii Polskiej zakładają likwidację około 15 tys. lokali, co przekłada się na zatrudnienie w tym sektorze, szacuje się, że 250 tys. osób straci pracę. Raport Związku Przedsiębiorców Polskich opublikował w listopadzie 2020 r. informację o pierwszych upadłościach firm z branży fitness. W styczniu 2021 r. pojawiła się informacja o przekroczeniu straty w wysokości 4 mld zł. Polskie Stowarzyszenie Przewoźników Autokarowych poinformowało o 3 tys. firm przewozowych, które zostały szczególnie dotknięte kryzysem, w tym jest około 1 tys. przedsiębiorstw w bardzo złej kondycji finansowej.