Arion Med – upadłość

ryzyko kredytowe upadłość

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód z siedzibą w Świdniku wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości spółki Arion Med. Spółka ta prowadzi Zespół Opieki Zdrowotnej w Gostyninie (Mazowieckie). Jednocześnie powołani zostali sędzia komisarz oraz syndyk, który ma dbać o regulowanie zobowiązań.

Indata – duży odpis, możliwa upadłość?

Spółka Indata dokonała bardzo dużego odpisu i zapowiedziała nawet złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości.

Zarząd Indaty poinformował, że została podjęta decyzja o ujęciu w sprawozdaniu finansowym skonsolidowanym jednorazowych operacji księgowych o szacowanej, łącznej wartości ok. 22. mln zł. Operacje te bardzo negatywnie wpłyną na jednostkowe oraz skonsolidowane wyniki za okres rok obrotowy 2017.

PGG – wyniki 2017

kopalnia wegiel

Polska Grupa Górnicza odnotowała 38 mln zł zysku netto w IV kw. 2017 r. przy przychodach na poziomie 2 352 mln zł, podała Polska Grupa Energetyczna (PGE), która posiada 15,76% udziałów w akcjonariacie PGG.

W 2017 r. PGG zanotowała odpowiednio: 90 mln zł zysku i 28 098 mln zł przychodów. Wynik EBIDTA dla PGG to 420 mln zł za IV kw. 2017 r., a za cały 2017 r. było to 1 594 mln zł, podała PGE w prezentacji wynikowej. Wydobycie węgla wyniosło 7,68 mln ton w IV kw. a w całym 2017 r. było to 28,1 mln ton.

Cyfrowy Polsat – podatki

Naczelnik Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego nakazał Cyfrowemu Polsatowi zapłatę 24,2 mln zł plus odsetki zaległego podatku za 2012 roku oraz analizuje dodatkowe zobowiązania spółki za 2013 i 2014 wynoszące ok. 35 mln zł. Jednocześnie Cyfrowy Polsat zwiększył zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego o ok. 144 mln zł.

Czytaj więcej na: http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/skarbowka-chce-od-cyfrowego-polsatu-24-4-mln-zl-zaleglych-podatkow-z-2012-r-spolka-odklada-144-mln-zl-na-odroczone-podatki

Połączenie SKOK-ów

Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie wyraziła zgodę na połączenie z dniem 30.06.2018 r. dwóch spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych – SKOK Kozienice i SKOK Bogdanka.