Wyniki finansowe spółek

Globalworth Poland Real Estate wykazał 11,73 mln euro skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2018 r. (8,3 mln euro zysku rok wcześniej). Zysk przed opodatkowaniem wyniósł 16,35 mln euro (8,52 mln euro zysku rok wcześniej). Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 24,37 mln euro w III kw. 2018 r. (11,25 mln euro rok wcześniej).

Archicom odnotował 1,98 mln PLN skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. (32,21 mln PLN zysku rok wcześniej). EBIT wyniósł 3,35 mln PLN (29,54 mln PLN rok wcześniej). Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 67,13 mln PLN w III kw. 2018 r. (57,19 mln PLN rok wcześniej).

Wyniki finansowe spółek

Grupa TXM odnotowała na 30.09.2018 r. 26,5 mln PLN straty netto. Kierownictwo Grupy ocenia, że dotychczasowe działania optymalizacyjne nie przyniosły oczekiwanych rezultatów i konieczna jest głębsza restrukturyzacja spółki. Trwają prace nad aktualizacją strategii – podał zarząd TXM w komentarzu do wyników po trzech kwartałach. „W 2017 i w 2018 r. TXM przeszedł dwa poważne kryzysy. Pierwszy związany z problemami z wdrożeniem nowego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie, a drugi – z ograniczeniami w dostępności towarów w II i III kwartale”.

Zysk netto grupy Getin Holding w III kwartale 2018 roku obniżył się do 13,9 mln PLN (wobec 88,2 mln PLN rok wcześniej). Spółka podała, że po wyeliminowaniu zdarzeń jednorazowych zysk netto w III kwartale 2017 roku wyniósł 17 mln PLN. Jednym z istotnych czynników wpływających na ubiegłoroczny wynik była sprzedaż 25 % akcji Idea Leasing. Wynik odsetkowy w III kwartale wyniósł 247,1 mln PLN, czyli wzrósł 3,8 % rdr, a wynik prowizyjny wyniósł 26 mln PLN, czyli redukcja o 76 % rdr.