Ailleron – wyniki za 2017

W 2017 r. odnotował 9,15 mln PLN skonsolidowanego zysku netto (7,62 mln PLN w 2017 r.). EBIT wyniósł 9,91 mln PLN (8,12 mln PLN rok wcześniej), skonsolidowane przychody ze sprzedaży 101,43 mln PLN (89,05 mln PLN w 2016 r.).