Altus TFI

Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła na Altus TFI 1,2 mln PLN kary za naruszenie zasad rachunkowości w trakcie wyceny akcji notowanego na New Connect Centrum Finansowego.

Amica

Amica wypracowała 13,32 mln PLN skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2019 r.  (18,87 mln PLN rok wcześniej), EBIT 29,99 mln PLN (29,78 mln PLN  rok wcześniej).

Mirbud

Mirbud odnotował 6,55 mln PLN skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2019 r. (4,01 mln PLN zysku rok wcześniej), EBIT wyniósł 11,86 mln PLN  (8,72 mln PLN rok). Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 182,29 mln PLN w I kw. 2019 r. wobec 142,5 mln PLN rok wcześniej.

Boombit

Boombit odnotował 0,55 mln PLN skonsolidowanej straty netto w I kw. 2019 r., 8,75 mln PLN zysku rok wcześniej, EBIT wyniósł -0,69 mln PLN (strata) wobec 10,63 mln PLN zysku rok wcześniej.