Famur

Po trzech kwartałach 2017 r. Grupa Famur wykazała skonsolidowane przychody ze sprzedaży 966,4 mln PLN, co stanowi wzrost o 33% rdr, zysk netto 62,8 mln PLN, EBITDA 196 mln PLN.

Dekpol

Dekpol wypracował 18,17 mlnPLN skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2017 r. (5,41 mln PLN zysku rok wcześniej). EBIT to 24 mln zł (6,93 mln PLN zysku rok wcześniej).

Grupa AB

Grupa AB odnotowała 12,83 mln PLN skonsolidowanego zysku netto w I kw. roku finansowego 2017/2018 wobec (zakończonego 30 września 2017 r.) 14,15 mln zł zysku rok wcześniej. EBIT to 21,13 mln PLN wobec 20,99 mln PLN rok wcześniej.

LPP

LPP wypracowało 85,12 mln PLN skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2017 r. (6,49 mln PLN straty rok wcześniej). EBIT wyniósł 103,09 mln PLN wobec 4,8 mln zł zysku rok wcześniej