Ryzyko kredytowe – materializacja

Centralna Ewidencja Informacji o Działalności Gospodarczej podsumowała rok
2020 pod względem bankructw przedsiębiorstw. Według danych przyjęto blisko 142 tys. wniosków o zamknięcie firm. Pomimo ciężkiej sytuacji, odnotowano redukcję liczby wniosków, względem roku 2019, kiedy to złożono 173 tys. podań o zamknięcie firmy. Główny Urząd Statystyczny wydał raport, w którym informuje o ogłoszeniu upadłości 528 podmiotów gospodarczych w roku 2020, gdzie w II kwartale zgłoszono aż 157 firm. Wśród branż, które odczuły skutki kryzysu spowodowanego koronawirusem w ostatnim kwartale 2020 r., to branże: budowlana, transportowa, przemysł, usługi oraz gospodarka
magazynowa. Adam Łącki prezes Krajowego Rejestru Długów, opublikował listę firm, które zbankrutowały w II półroczu 2020 r., przekroczyły one zaległości w wysokości 23 mln PLN, jednocześnie narażając na stratę 284 wierzycieli. Dane z Izby Gospodarczej Gastronomii Polskiej zakładają likwidację około 15 tys. lokali, co przekłada się na zatrudnienie w tym sektorze, szacuje się, że 250 tys. osób straci pracę. Raport Związku Przedsiębiorców Polskich opublikował w listopadzie 2020 r. informację o pierwszych upadłościach firm z branży fitness. W styczniu 2021 r. pojawiła się informacja o przekroczeniu straty w wysokości 4 mld zł. Polskie Stowarzyszenie Przewoźników Autokarowych poinformowało o 3 tys. firm przewozowych, które zostały szczególnie dotknięte kryzysem, w tym jest około 1 tys. przedsiębiorstw w bardzo złej kondycji finansowej.