Benefit System

Benefit System wypracował 114,65 mln PLN zysku netto 2018 r. wobec 88,1 mln PLN w 2017 r., EBIT 153,56 mln PLN (121,41 mln PLN w 2017 r.), EBITDA 197,92 mln PLN (155,53 mln PLN w 2017 r.), przychody ze sprzedaży wyniosły 1.219,57 mln PLN w 2018 r. wobec 964,79 mln PLN w 2017 r.