Kłopoty KREZUS-a

27 grudnia 2018 r. Giełda Papierów Wartościowych zawiesiła obrót akcjami  spółki Krezus  w związku z żądaniem Komisji Nadzoru Finansowego. KNF wskazał, że pomimo zaleceń Krezus nie poinformował, w jakim zakresie i w jaki sposób prowadzona jest obecnie działalność gospodarcza spółki i jakie są możliwości kontynuacji tej działalności.

W dniu wczorajszym ukazała się informacja na temat wyników audytu w Krezusie. Wynika z niego stary zarząd za pomocą fikcyjnych faktur miał wyprowadzać majątek ze spółki. To kolejna odsłona krezusowej afery, wcześniej bowiem okazało się, że byli główni akcjonariusze nie informowali rynku o sprzedaży sporych pakietów akcji.