Niewypłacalność Unister Travel

Wcześniej już pisałem na tym blogu o upadku brytyjskiego biura podróży. Dziś informacja o niewypłacalności Unister Travel (spółka córka Unister, która też ogłosiła niewypłacalność) i jej spółek córek. Należą do niej m. in. takie portale „podróżnicze” jak ab-in-den-urlaub.de, fluege.de, reisen.de, urlaubstours.de lub hotelreservierung.de. Niewypłacalność ta mogła dotknąć ok. 14 tys. klientów i prawie 500 pracowników. Ponadto, kolejne spółki z grupy Unister Travel ogłosiły niewypłacalność: U-Deals, Urlaubstours GmbH.

Rating Katowic

Fitch Ratings potwierdził długoterminowe ratingi dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej Katowic na poziomie A- oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie AA+.

Rating Wielkopolski

Fitch Ratings podniósł krajowy rating długoterminowy Wielkopolski z AA+ do AAA) i potwierdził ratingi dla zadłużenia w walucie zagranicznej na poziomie A-, zaś dla zadłużenia w walucie krajowej na poziomie A.

Rating Małopolski

Międzynarodowa agencja ratingowa Fitch potwierdziła wysokie ratingi województwa małopolskiego: dla zadłużenia w walucie zagranicznej na poziomie A-, dla zadłużenia w walucie krajowej na poziomie A oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie AA+(pol).

Ryzyko kredytowe. Redukcja przepływów pieniężnych

Redukcja przepływów pieniężnych to różnica pomiędzy wartością przepływów finansowych określonych w kontrakcie, a ich wartością, którą oczekuje przedsiębiorstwo po uwzględnieniu wpływu ryzyka kredytowego. Redukcja może wynikać nie tylko z ograniczenia ich wartości, ale także znaczącego opóźnienia w czasie (wysoka wartość recovery rate – RR odzyskania należności, czy zobowiązania), co wynika z analizy wartości bieżącej przepływów pieniężnych (po dyskoncie). Wartość ta powinna zostać skompensowana odsetkami za opóźnienie wywiązania się przez kontrahenta ze zobowiązań kontraktowych.