Rynek gazu i ropy – ryzyka

ropa ryzykoProblemy finansowe spółek zaangażowanych w wydobycie ropy i gazu przekładają się na inne obszary gospodarki. Przykładowo, w Albercie (Kanada) próg rentowności wydobycia to ok. 100 USD za baryłkę – wydobycie ropy z piasków, koszt wydobycia gazu z łupków obniżył się w 2015 r. do ok. 50 USD za 100 m3. Poziomy te w czerwcu 2014 r. gwarantowały zwrot z inwestycji i bezpieczeństwo ich finansowania. Sytuacja ta jednak się gwałtownie zmieniła – wystąpiło ryzyko rynkowe. Wydobycie miało dynamicznie rosnąć przez kolejne lata. Powstawały tysiące miejsc pracy. Obecnie przykładowo w Calgary zwiększyło się bezrobocie i przestępczość, zaś wiele powierzchni biurowych jest niezagospodarowanych. Czytaj dalej Rynek gazu i ropy – ryzyka

Przecena akcji Deutsche Banku

Deutsche Bank AG (DB.US)
Źródło: http://stooq.pl/q/g/?s=db.us

Od października 2015 r. roku można było zaobserwować znaczną przecenę akcji Deutsche Banku, straciły bowiem ponad 47% wartości i w lutym 2016 r. były najtańsze od 1992 r. Co prawda władze banku próbowały uspokajać inwestorów zapewniając w swoich komunikatach o swojej wypłacalności oraz zabezpieczonych środkach na regulowanie zobowiązań w tym oraz kolejnym roku. Jednak rynek nie wierzył w te zapewnienia i trend spadkowy był kontynuowany w kolejnych miesiącach. Wynika to przede wszystkim z najwyższej straty w historii Deutsche Banku poniesionej w 2015 r., w wysokości 6,7 mld euro. Ponadto prognozowano, że dochody banku mogą obniżyć się także w latach 2016 i 2017. Dodatkowym obciążeniem banku są toczące się procesy o oszustwa (manipulacje dotyczące stopy LIBOR, rynku walutowego i rynku surowców, wykryte przez nadzory finansowe USA, UE, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii), które mogą wygenerować dodatkowe koszty (kary) sięgające miliardów euro. W takiej sytuacji może się okazać, że spółka zostanie pozbawiona jakichkolwiek zysków. Niejako na potwierdzenie obaw inwestorów kurs instrumentu CDS 5Y (ubezpieczającego przed bankructwem danego podmiotu) dla Deutsche Bank osiągnął najwyższy poziom od 2012 r., czyli od okresu w którym strefa euro zmagała się z kryzysem.

Niedoceniane ryzyko kredytowe

ryzyko kredytowe pieniadze

Zazwyczaj osoby zarządzające przedsiębiorstwami w okresie normalizacji sytuacji rynkowej (np. po sytuacji kryzysowej) niedoszacowują konieczność dalszego konserwatywnego podejścia do zarządzania ryzykiem kredytowym. Wręcz zapominają o wcześniejszych doświadczeniach, zakładają stabilność poprawy sytuacji rynkowej i finansowej swych kontrahentów. Jednakże nie zawsze założenie to się sprawdza. W takiej sytuacji nie tylko finanse przedsiębiorstw, ale i wręcz finanse publiczne mogą zostać narażone na poważne problemy. Wynika taka sytuacja ze specyfiki ryzyka kredytowego: prawdopodobieństwo jego wystąpienia jest niskie, jednak straty wywołane przez jego materializację (dotkliwość) ekstremalnie wysokie – nieliniowa ekspozycja. W niektórych wypadkach bankructwo klienta (brak zapłaty, nieodebranie wyrobów gotowych), czy dostawcy (brak dostaw) może równać się z utratą rocznych zysków. Czytaj dalej Niedoceniane ryzyko kredytowe

Węgiel – ryzyko kredytowe i rynkowe w jednym

kopalnia wegielNie tylko polskie kopalnie mają kłopoty. W ostatnim czasie wielokrotnie pojawiały się wzmianki o wysokim ryzyku związanym z branżą wydobywczą na świecie. Potwierdzeniem jest informacja o sprzedaży OKD (kopalnie znajdujące się w Czechach w okolicy Ostrawy i Karwiny) przez NWR funduszom inwestycyjnym i rozpoczynającym się procesie restrukturyzacyjnym. Jeżeli prawdą jest, że zasoby węgla wystarczą na ok. 7 lat, to nikt nie ma interesu w podtrzymywaniu OKD przy życiu. Kopalnia Paskov, która miała zostać ostatecznie zlikwidowana w 2017 r. najprawdopodobniej przestanie pracować już w 2016 r.. Państwo przejmuje na siebie wszelkie konsekwencje finansowe tego stanu rzeczy, wraz z odprawami dla załogi – taki polski model z SRK. Pozostałe kopalnie przestaną pracować najprawdopodobniej w 2018 r. Zdaniem czeskiego rządu, wobec stale pogarszającej się sytuacji na rynku węgla, udziałowcy OKD nie będą w nieskończoność inwestowali w kopalnie, co zakończyło się ogłoszeniem upadłości OKD w maju 2016 r. Czytaj dalej Węgiel – ryzyko kredytowe i rynkowe w jednym