Kopex – restrukturyzacja

Grupa Kopex finalizuje prace nad programem restrukturyzacji operacyjnej, majątkowej i finansowej. Szacuje, że jego wdrożenie przyniesie 80-110 mln zł oszczędności rocznie. Kopex podał, że jako podstawowe założenia programu restrukturyzacji przyjęto trzy obszary: restrukturyzację zadłużenia, restrukturyzację operacyjną i zaangażowanie inwestora strategicznego.

Wzrost ryzyka kredytowego firm IT

Pogarszają się wyniki firm informatycznych. Obserwowane jest załamanie zamówień ze strony sektora publicznego. Brak jest wykorzystania funduszy z nowej perspektywy 2014-2020. Liczba zamówień zredukowana została o ponad połowę w porównaniu do roku 2015.

 

 

 

Ryzyko kredytowe odzwierciedlone w rachunkowości

Rachunkowość to także stała wycena aktywów i zobowiązań. Efektem tej wyceny są wykazane zyski bądź straty księgowe. Szczególnie złą sławą na świecie w przeszłości okryła się metoda wycen aktywów inwestycyjnych. Metodę winno się oprzeć na cenach rynkowych (tam, gdzie takowa wycena jest możliwa) lub na własnych kalkulacjach. Jeśli nie ma aktywnego rynku, wówczas stosuje się wycenę własną. Wówczas przy podejściu optymistycznym przedsiębiorstwo notuje zyski (jeśli jego zdaniem wzrosła wartość aktywa), a przy pesymistycznym – straty. Ale nawet jeśli istnieje aktywny rynek, ryzyko wyceny aktywów inwestycyjnych nie znika. Czytaj dalej Ryzyko kredytowe odzwierciedlone w rachunkowości

Ryzyko kredytowe Rosnieftu

Rosnieft, największy rosyjski producent ropy, odnotował wpływ materializacji ryzyka rynkowego na wyniki. Redukcja cen surowca do najniższej wartości od dekady sprawiła, że zysk netto koncernu obniżył się do 14 mld rubli w pierwszym kwartale 2016 r.:

  • przychody koncernu zmniejszyły się o 21% rok do roku;
  • EBITDA Rosnieftu zmniejszyła o 46 mld rubli do 273 mld rubli.

S&P a rating Polski

Agencja Standard & Poor’s potwierdziła rating Polski w obcej walucie na poziomie BBB+, z negatywną perspektywą. Powodem jest wysokie ryzyko systemowe (polityka gospodarcza, budżetowa).

15 lipca agencja Fitch obniży perspektywę ratingu Polski ze stabilnej do negatywnej, zapowiada Pasquale Diana, ekonomista Morgan Stanley z Londynu. Diana zwraca uwagę, że Fitch oczekiwał iż deficyt Polski znajdzie się „na krawędzi” 3 proc. PKB w 2017 roku w związku z ostrożniejszą oceną tempa wzrostu niż wyrażana przez rząd.

Ponadto, należy pamiętać o Brexicie, co także zwiększa ryzyko dla gospodarek, szczególnie państw wschodzących.