Ryzyko kredytowe i brak płatności. Polski problem

upadłośćNieterminowe płatności, często celowo nieregulowane na czas, to czynnik ryzyka negatywnie wpływający na przetrwanie ok. 36% polskich przedsiębiorstw. 62% przedsiębiorców jest przekonanych, że klienci nie płacą im celowo – powód: ich problemy finansowe, błędy w księgowości i zarządzaniu płatnościami oraz złe procesy kontrolne i kontrolingowe. Wpływa to na ograniczenie zatrudnienia i redukcję rentowności (to drugie głownie w rezultacie niewypłacalności klientów).

Zadłużenie

Ponad 2 mln Polaków na czas nie spłaca swych zobowiązań. Podobne problemy mają przedsiębiorcy – 32% z nich ma problemy ze ściąganiem należności. Wzrasta zatem rola zarządzania ryzykiem kredytowym. Niestety.

Instrumenty finansowe zarządzania ryzykiem kredytowym

Zastosowanie derywatów kredytowych umożliwia przedsiębiorstwom wyizolowanie ryzyka kredytowego z ich ryzyka i zarządzanie tymi ekspozycjami poprzez zastosowanie odpowiednich instrumentów finansowych. Derywaty kredytowe umożliwiają indywidualizowanie zwrotu z kapitału ryzyka poszczególnych produktów. Zastosowani nowoczesnych instrumentów reakcji na ryzyko kredytowe, jakimi bez wątpienia są derywaty kredytowe, pozwala precyzyjnie wprowadzać w życie rekomendacje controllingu ryzyka odnośnie ryzyka produktów, czy portfeli. Jednakże zajmowanie spekulacyjnych pozycji na rynku tych instrumentów pochodnych może powodować powstawanie ekspozycji, które wywołają straty w sytuacji pogorszenia się sytuacji finansowej podmiotu, którego ryzyko kredytowe jest instrumentem bazowym dla derywat kredytowych. Przykładem wystąpienia takiej sytuacji może być obniżenie ratingu finansowego dla Forda i General Motors przez główne agencje ratingowe w 2005 r.

Rating Polski

Fitch 15 lipca ma opublikować raport na temat ratingu Polski. Czy nastąpi dalsze obniżenie ratingu Polski, czy może potwierdzenie negatywnego outlooku, czy może…