Rating Orlenu

ropa ryzykoObligacje Orlenu otrzymały następujące ratingi: od Moody’s na poziomie Baa3, a od Fitch na poziomie BBB-. Orlen potwierdził, że ratingi te odpowiadają długoterminowemu ratingowi PKN Orlen.

Zabezpieczenie ryzyka kredytowego

Do zabezpieczenia ryzyka kredytowego wykorzystywane są następujące techniki:

  • dodatkowe zabezpieczenie (collateral);
  • rozliczanie zgodnie z mark-to-market;
  • zakończenie powiązania kontraktowego w momencie obniżenia się ratingu partera biznesowego;
  • rozliczenie kontrakt w wartości netto;
  • limity ekspozycji na ryzyko kredytowe.

Dodatkowe zabezpieczenie jest wymagane, jeżeli sytuacja finansowa kontrahenta (też klienta) nie gwarantuje w pełni, że wypełni on zobowiązania kontraktowe. Pozwala ono ograniczyć przyszłe straty, jedynie do kwoty, która nie została zabezpieczona. Zazwyczaj wartość dodatkowego zabezpieczenia jest nieznacznie wyższa niż wartość godziwa kontraktu. Czytaj dalej Zabezpieczenie ryzyka kredytowego

Ryzyko kredytowe na rynku stalowym – wielka niewiadoma

Wreszcie jakieś dobre wieści z rynku stali w Polsce. Odnotowano od początku 2016 r. wzrost krajowego zużycia stali – jednak z drugiej strony krajowa produkcja obniżyła się o 4%. Czy jest to efekt zwiększenia importu (Chiny neutralizują swoje kłopoty ze zbytem na rynku krajowym eksportem). Pozytywny jest prognozowany wzrost popytu, a co za tym idzie także cen stali. Jednak jaki jest outlook dla polskich stalowni – czas chyba pokaże…

 

Ryzyko kredytowe branży noclegowej

branza hotele ryzykoJuż ponad 76 mln złotych wynosi łączne zadłużenie firm z branży noclegowej w Krajowym Rejestrze Długów. Wzrost w okresie roku o 141%. Najwięksi wierzyciele to  budowlanka i instytucje finansowe. Outlook dla branży raczej negatywny.