Niedoceniane ryzyko kredytowe

ryzyko kredytowe pieniadze

Zazwyczaj osoby zarządzające przedsiębiorstwami w okresie normalizacji sytuacji rynkowej (np. po sytuacji kryzysowej) niedoszacowują konieczność dalszego konserwatywnego podejścia do zarządzania ryzykiem kredytowym. Wręcz zapominają o wcześniejszych doświadczeniach, zakładają stabilność poprawy sytuacji rynkowej i finansowej swych kontrahentów. Jednakże nie zawsze założenie to się sprawdza. W takiej sytuacji nie tylko finanse przedsiębiorstw, ale i wręcz finanse publiczne mogą zostać narażone na poważne problemy. Wynika taka sytuacja ze specyfiki ryzyka kredytowego: prawdopodobieństwo jego wystąpienia jest niskie, jednak straty wywołane przez jego materializację (dotkliwość) ekstremalnie wysokie – nieliniowa ekspozycja. W niektórych wypadkach bankructwo klienta (brak zapłaty, nieodebranie wyrobów gotowych), czy dostawcy (brak dostaw) może równać się z utratą rocznych zysków. Czytaj dalej Niedoceniane ryzyko kredytowe

Węgiel – ryzyko kredytowe i rynkowe w jednym

kopalnia wegielNie tylko polskie kopalnie mają kłopoty. W ostatnim czasie wielokrotnie pojawiały się wzmianki o wysokim ryzyku związanym z branżą wydobywczą na świecie. Potwierdzeniem jest informacja o sprzedaży OKD (kopalnie znajdujące się w Czechach w okolicy Ostrawy i Karwiny) przez NWR funduszom inwestycyjnym i rozpoczynającym się procesie restrukturyzacyjnym. Jeżeli prawdą jest, że zasoby węgla wystarczą na ok. 7 lat, to nikt nie ma interesu w podtrzymywaniu OKD przy życiu. Kopalnia Paskov, która miała zostać ostatecznie zlikwidowana w 2017 r. najprawdopodobniej przestanie pracować już w 2016 r.. Państwo przejmuje na siebie wszelkie konsekwencje finansowe tego stanu rzeczy, wraz z odprawami dla załogi – taki polski model z SRK. Pozostałe kopalnie przestaną pracować najprawdopodobniej w 2018 r. Zdaniem czeskiego rządu, wobec stale pogarszającej się sytuacji na rynku węgla, udziałowcy OKD nie będą w nieskończoność inwestowali w kopalnie, co zakończyło się ogłoszeniem upadłości OKD w maju 2016 r. Czytaj dalej Węgiel – ryzyko kredytowe i rynkowe w jednym