Ryzyko kredytowe – budowlanka znów

W sektorze budowlanym wzrasta ryzyko kredytowe. Powtarzają się klasyczne problemy: zwiększenie popytu przy zadanej podaży wywołało wzrost kosztów materiałów i robocizny. A inne koszty (np. nośników energii) rosną i tak z wielu innych powodów.  Wpływa to na problem z dotrzymaniem zakładanych kosztów, a problemy z pozyskaniem siły roboczej i specjalistycznych usług znajdują wyraz w niedotrzymywaniu harmonogramów. Rezultatem jest odnotowanie strat przez większość przedstawicieli sektora w 2018 i 2019 r. Zatem największymi beneficjentami obecnej hossy budowlanej okazali się więc architekci, projektanci, specjaliści i pracownicy budowlani.