Stelmet dokonał odpisu aktualizującego wartość firmy

W dniu 25.01.19 r. Stelmet dokonał odpisu aktualizującego wartość firmy w wyniku nabycia brytyjskiej spółki Grange Fencing w wysokości 11 mln PLN, co obniża skonsolidowany zysk netto za 2017/2018. Wynika to z obniżenia wartości aktywów z 22,3 mln na 11,4 mln PLN.