Torpol

Zysk netto Torpolu przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 3,9 mln PLN. Przychody Torpolu na koniec pierwszego kwartału wyniosły 263,6 mln PLN, EBIT 5,2 mln PLN, a EBITDA 10,2 mln PLN.