Powody upadłości linii lotniczych

Upadłości linii lotniczych w Europie, Indiach i Ameryce Łacińskiej z ostatnich miesięcy to konsekwencja rosnących kosztów paliwa, pracy i infrastruktury oraz dewaluacji lokalnych walut do dolaraoraz redukcji zapotrzebowania na transport cargo – osłabienie handlu międzynarodowego, wywołane też w wojną handlową, czy napięciami geopolitycznymi, co wpływa na cenę paliwa. Przypadki materializacji ryzyka kredytowego: Germania (Niemcy), Small Planet (Polska), flybmi (Wielka Brytania), WOW Air (Islandia), Jet Airways (Indie), Alitalia (Włochy).

Fiten upadłość

Sprzedawca gazu i energii elektrycznej spółka Fiten złożyła w Sądzie Rejonowym w Katowicach wniosek o ogłoszenie upadłości wraz z wnioskiem o wstrzymanie jego rozpoznania.

Alior Bank wypowiedział Zakładom Mięsnym Henryk Kania umowę faktoringu

ryzyko kredytowe upadłość

Alior Bank wypowiedział Zakładom Mięsnym Henryk Kania S.A. umowę faktoringu odwrotnego i w ciągu 7 dni roboczych oczekuje spłaty z tego tytułu 88,4 mln zł – podała spółka w komunikacie.

ZM Kania podały, że na 5 czerwca 2019 roku przypada termin spłaty Alior Bankowi dwóch kredytów o łącznej wartości 60 mln zł.

Spółka poinformowała, że nie posiada środków na ich spłatę.

Wyniki cd.

ML System miał 0,94 mln PLN zysku netto, 3,1 mln PLN EBITDA w I kw. 2019 r. LW Bogdanka miała 109,78 mln PLN zysku netto, 222,86 mln PLN EBITDA w I kw.  Archicom miał 2,86 mln PLN zysku netto, 4,6 mln PLN EBITDA w I kw. 2019 r.  Ciech miał 62,59 mln PLN zysku netto, 160 mln PLN EBITDA w I kw. 2019 r. Arctic Paper miało 38,21 mln PLN zysku netto z działalności kont. w I kw. 2019 r. Enea miała 246,15 mln PLN zysku netto, 798,78 mln PLN EBITDA w I kw. 2019 r. PGE miała 585 mln PLN zysku netto, 1889 mln PLN EBITDA w I kw. 2019 r.

ZM Henryk Kania – sanacja?

Za Spółką:

„Ograniczenie produkcji związane jest m.in. z ograniczonym dostępem spółki do kapitału obrotowego, co wywołane zostało w szczególności znaczącymi wzrostami cen surowca w I kw. 2019 r., które osiągnęły poziom do 30 proc. Wskutek ograniczenia możliwości zakupu surowca, spowolniony został obrót należności i obniżone zapasy gotówki oraz dostęp do finansowania potrzeb zakupowych spółki. Zmniejszenie dostępnych środków pieniężnych spowodowało również opóźnienia w realizacji przychodów Spółki w stosunku do stanu sprzed okresu powstałej niestabilności operacyjnej. Spółka podejmuje działania w celu odtworzenia i zwiększenia kapitału obrotowego, w tym zwiększenia dostępu do finansowania kapitału obrotowego w drodze finansowania zewnętrznego”.

„Sytuacja spółki jest w dużym stopniu zależna od polityki cenowej dostawców surowca i cen oferowanych przez odbiorców wyrobów spółki, w większości są to sieci handlowe, przy czym z uwagi na skalę działalności Spółki nie istnieją możliwości szybkiej dywersyfikacji źródeł dostaw ani zmiany w strukturze i warunkach sprzedaży”.

„W dniu 17 maja 2019 r. Spółka przystąpiła do sporządzania wniosku restrukturyzacyjnego. W dniu przystąpienia do sporządzania wniosku restrukturyzacyjnego oraz do chwili obecnej żaden z kredytów udzielonych Spółce nie został wypowiedziany ani postawiony w stan natychmiastowej wymagalności wg informacji posiadanych przez Spółę. Zarząd ocenia, że spółka jest zagrożona niewypłacalnością w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy prawo restrukturyzacyjne, co oznacza, że sytuacja ekonomiczna Spółki wskazuje, że w niedługim czasie może stać się niewypłacalna„.

BusinessInsider: Henryk Kania w ostatnich dniach czerwca spłacić musi łącznie około 200 mln zł zobowiązań. Problem jednak w tym, że nie ma pieniędzy. Część pracowników, zatrudnionych przez agencje pośrednictwa pracy, od dwóch miesięcy nie otrzymuje wynagrodzeń. Długi spółki wobec niektórych partnerów biznesowych warte łącznie 2,6 mln zł trafiły już nawet na giełdę wierzytelności.