Zysk Santandera

Zysk Santandera zmniejszył się w I kwartale 2021 r. zysk netto Santander Banku Polska o 11,3% do 151,7 mln PLN. Wynik banku z tytułu odsetek zmniejszył się o 16% do 1,38 mld PLN, natomiast wynik z prowizji wzrósł o 13% do 611 mln PLN.

Niewypłacalności polskich firm

W I kwartale 2021 r. w oficjalnych źródeł Monitora Sądowego i Gospodarczego  opublikowano informacje o 538 niewypłacalnościach polskich firm, tj. o 105% więcej niż przed rokiem. Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne stanowi 66% wszystkich niewypłacalności. Niewypłacalności obejmują niezdolność do regulowania zobowiązań wobec dostawców, skutkującą upadłością bądź którąś z form postępowania restrukturyzacyjnego – w tym wprowadzonym w tarczy 4.0 z 2020 r. uproszczonym postępowaniem restrukturyzacyjnym. Wiążą się z brakiem środków na pokrycie zobowiązań u dostawcy, powodując efekt domina – ich kłopoty z płynnością.

Kryzys wywołany pandemią to kryzys firm MSP, zwłaszcza tych najmniejszych – firm rodzinnych.  Duża część tych firm nie ma możliwości organizacyjnych ani finansowych na przeprowadzenie procesu upadłościowego. Na upadłość stać generalnie tylko firmy duże.

Przerwy w funkcjonowaniu handlu i usług uderzyły w bieżące finanse, jak i perspektywy dalszego funkcjonowania bardzo wielu MŚP.

Ryzyko kredytowe

Ciągłe ograniczenia w związku z koronawirusem destabilizują działanie firm. Jak podaje BIG InfoMonitor oraz BIK, w październiku ubiegłego roku, co dziesiąta firma mówiła o upadłości. Aktualnie jest to już co piąta firma. W I kw. br. upadłość ogłosiło dwa razy więcej przedsiębiorstw niż rok temu. Około 520 firm ogłosiło niewypłacalność w I kw. br., to prawie o 120% więcej do analogicznego okresu ub.r. Najbardziej dotknięta została branża
transportowa – przyrost o 230%, usługi wzrost o 220%, rolnictwo i handel 150%, budownictwo 80%, przemysł 35%. Według raportu w I kw. br. 49 tysięcy przedsiębiorstw zawiesiło swoją działalność co daje o 21% więcej niż w analogicznym okresie ub.r. i o ponad 100% więcej niż w 2019 roku. Również 40% firm zajmujących się przewozem osób mówi o bankructwie. Wg statystyk
upadłość najczęściej ogłaszają mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Duże znaczenie ma też wielkość firmy oraz liczba ich kontrahentów. Im mniejsza ich ilość, tym większe ryzyko upadłości (31%), jednak ponad 50 zleceniodawców również zwiększa prawdopodobieństwo upadłości (28%). Jak pokazują badania Keralla Research dla BIK InfoMonitor, przedsiębiorcy najbardziej obawiają się spadku zamówień (26%), utrzymania płynności finansowej (24%), spadku przychodów (24%), czy też utrzymania zatrudnienia (16%) oraz kłopotów swoich dostawców (15%). Około 324 tysiące podmiotów ma problemy z płatnościami wobec banków.

Ryzyko kredytowe branży beauty

O fatalnej sytuacji w branży beauty pod koniec marca informowała dyrekcja Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego, która wskazywała, że jeszcze przed lockdownem salony fryzjerskie i kosmetyczne odwiedzało zaledwie ok. 40-70 proc. osób, które pojawiały się w nich przed pandemią. W następstwie obroty sektora w skali roku spadły o co najmniej 30 proc., co w wielu firmach oznaczało zwolnienia i zagrożenie upadłością.

Upadłości firm – podwyższone ryzyko kredytowe

W znaczącym tempie wzrasta liczba firm, którą uważają, iż istnieje ryzyko zamknięcia bądź upadłości. W badaniu BIG InfoMonitor oraz BIK wskazano, iż w październiku ubiegłego roku co dziesiąta firma mówi o upadłości. Dodatkowo dowiaduje się iż z Rejestru Dłużników BIG wynika, że zaległości firm wobec banków i dostawców w czasie pandemii wzrosły o 715 mln zł, z czego prawie połowa kwoty zalicza się do początku roku 2021. Niestety badania wykazały, że kolejne miesiące zamrożenia gospodarki znacznie pogorszą sytuacje biznesową.
„Konsekwencje w postaci niższych obrotów spowodowanych trudną sytuacją kolejny kwartał raportuje aż połowa firm, w tym również podmioty, które wcale nie są bezpośrednio objęte restrykcjami związanymi z COVID-19” – zwrócono uwagę. Zadano pytanie „czy w ostatnich 12 miesiącach w państwa firmie istniało realne ryzyko zamknięcia biznesu, upadłości?” Na to pytanie odpowiedziało 11% mały i średnich przedsiębiorstw po 6 miesiącach pandemii, natomiast po roku aż 22% przedsiębiorców. BIG przytoczył dane iż w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w pierwszym kwartale tego roku niewypłacalność dotknęła blisko 520 firm to niemal 120% więcej niż w roku ubiegłym.