Radpol

Radpol odnotował 2,13 mln PLN zysku netto w 2018 r. wobec -2,67 mln PLN (straty) rok wcześniej: EBIT wyniósł 5,18 mln zł (-0,38 mln PLN w 2017 r.), EBITDA 11,26 mln PLN (5,73 mln PLN w 2017 r.).

Benefit System

Benefit System wypracował 114,65 mln PLN zysku netto 2018 r. wobec 88,1 mln PLN w 2017 r., EBIT 153,56 mln PLN (121,41 mln PLN w 2017 r.), EBITDA 197,92 mln PLN (155,53 mln PLN w 2017 r.), przychody ze sprzedaży wyniosły 1.219,57 mln PLN w 2018 r. wobec 964,79 mln PLN w 2017 r.

TXM Textilmarket – restrukturyzacja

TXM Textilmarket złożył wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego w formie przyspieszonego postępowania układowego. „Zarząd spółki wierzy, że podjęte działania pozwolą usprawnić funkcjonowanie sieci oraz zapewnić stabilizację jej sytuacji finansowej w przyszłości. Przyjęte założenia restrukturyzacji opierają się na utrzymaniu i dalszym rozwoju dotychczasowej działalności TXM, przy uwzględnieniu zmian organizacyjnych niezbędnych do osiągnięcia wyznaczonych celów”. TXM zaraportował 46,53 mln PLN skonsolidowanej straty netto przy 353,5 mln PLN przychodów w 2018 r.: Zysk brutto na sprzedaży (marża): 140 472 tys. PLN; koszty operacyjne: 174 863 tys. PLN, EBIT -34 391) tys. PLN.

Tauron

Zysk netto grupy Tauron w 2018 r. wyniósł 207 mln PLN (1,383 mld PLN w 2017 r. – czyli 85% z roku 2017), EBITDA 3,37 mld PLN (3,62 mld PLN w 2017 r.), a przychody to 18,12 mld PLN (17,4 mld PLN w 2017 r.). Zdarzenia jednorazowe, obciążające wynik netto to odpisy z tytułu utraty wartości aktywów (w segmencie wytwarzanie 467 mln PLN oraz 214 mln rezerwy, utworzonej w związku z potencjalnym efektem ustawy o cenach prądu.

Wawel

Wawel zanotował spadek przychodów rdr o 1% do 559,2 mln PLN w 2017 r., gdy rok wcześniej 566,3 mln PLN , a zysk netto obniżył się do 77,3 mln PLN z 113,3 mln PLN.