Wyniki finansowe spółek

Open Finance odnotował 0,33 mln PLN skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2018 r. wobec 1,94 mln PLN zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. EBIT wyniósł 0,97 mln PLN (13,85 mln PLN straty rok wcześniej). Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 95,27 mln PLN w III kw. 2018 r. (86,12 mln PLN rok wcześniej).

Kernel Holding zanotował w I kwartale roku obrotowego 2018/2019 75,5 mln USD zysku netto (22,8 mln USD zysku rok wcześniej), podała spółka w raporcie. Zysk EBITDA grupy wyniósł 100,5 mln USD (46 mln USD przed rokiem).

Wyniki finansowe spółek

GK Immobile odnotowała 7,86 mln PLN skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2018 r. wobec 2,72 mln PLN zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Echo Investment odnotowało 31,27 mln PLN skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2018 r. wobec 52,52 mln PLN zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Idea Bank odnotował 32,64 mln PLN skonsolidowanej straty netto w III kw. 2018 r. wobec 97,43 mln PLN zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Trans Polonia odnotowała 4,34 mln PLN skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2018 r. wobec 3,37 mln PLN zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Getin Noble Bank odnotował 14 mln PLN skonsolidowanej straty netto w III kw. 2018 r. wobec 72,14 mln PLN straty rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Mirbud odnotował 6,58 mln PLN skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2018 r. wobec 6,78 mln PLN zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Esotiq odnotowało 1,63 mln PLN skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2018 r. wobec 5,87 mln PLN zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Qumak

Qumak odnotował 7,06 mln PLN skonsolidowanej straty netto w III kw. 2018 r. wobec 10,29 mln PLN straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Qumak Professional Services (QPS) oraz IT Works i Manassa Investments zawarły umowę inwestycyjną mająca na celu dokapitalizowanie QPS, podał Qumak. „Zawarta umowa inwestycyjna stanowi, że IT Works oraz Manassa Investments obejmą 4 nowe udziały (po 2 przez każdego z inwestorów) w ramach podwyższonego kapitału zakładowego spółki.

Wyniki finansowe spółek

Bytom odnotował 1,6 mln PLN skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2018 r. wobec 1,95 mln PLN zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
ZUE odnotowało 0,67 mln PLN skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2018 r. wobec 2,85 mln PLN zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
LiveChat Software odnotował 14,1 mln PLN skonsolidowanego zysku netto w II kw. roku obrotowego 2018/2019 (lipiec-wrzesień 2018 r.) wobec 12,02 mln PLN zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Ustawa o uwłaszczeniu problemem firm budowlanych

budownictwo ryzyko kredytowe

Jeśli nie dojdzie do szybkiej nowelizacji przepisów dotyczących przekształcenia użytkowania wieczystego we własność, deweloperzy i spółdzielnie mieszkaniowe będą musieli po Nowym Roku oddać milionowe kwoty pomocy publicznej.

Uchwalając przepisy o likwidacji użytkowania wieczystego nie pomyślano, że przez to można wpędzić niejednego dewelopera w tarapaty finansowe.

Jeśli na skutek przekształcenia dojdzie do przekroczenia limitu pomocy, przedsiębiorca dopłaci różnicę między wartością rynkową przekształcanego gruntu a sumą rocznych opłat przekształceniowych.