Indie – zadłużenie w gospodarce

W Niemczech upadła linia lotnicza Germania – utrata płynności finansowej. Podobny problem obserwujemy w Indiach. Problemy raportuje największa prywatna linia lotnicza Jet Airways. Proponowane rozwiązanie to przejęcie 15% udziałów Jet Air przez komercyjny State Bank of India w zamian za anulowanie długów. Jest to rezultat trudności spowodowanych niskimi marżami, dużą konkurencją rynkową oraz zależnością od wahań cen ropy, stanowiącej dużą część ich kosztów. Rząd indyjski, unikając ryzyka politycznego, dąży do uniknięcia bankructwa dużych przedsiębiorstw i możliwej paniki rynkowej. Dotyczy to szczególnie największych przedsiębiorstw, które rosną dzięki zadłużaniu się. W 2018 r. za jedną czwartą „złych długów” w systemie bankowym (non-performing assets, NPAs) odpowiedzialnych było 12 wielkich indyjskich firm.